Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura: Zklidňování dopravy
Cyklistická ulice

(plánovaná změna legislativy)

Cyklistická ulice je stejně jako víceúčelový pruh, prvek, který česká legislativa nezná. Cyklistická ulice - německy nazývaná jako Fahrradstrasse - slouží ke zklidnění dopravy a přiřazení priority převažující dopravě – v tomto případě cyklistické. Cyklistická ulice je z právního hlediska silnice se smíšeným dopravním provozem.

Je to opatření vhodné pro určitý typ komunikací – komunikace v centru města, úzká, kde i teď je poměrně silný provoz cyklistů, auta tam tak jako tak projíždějí pomalu. Zóna pouze legalizuje reálný stav.

V případě, že intenzity motorové dopravy jsou malé, je neekonomické budovat a provozovat samostatnou cyklostezku a paralelně komunikaci pro motorová vozidla. Princip cyklistické ulice je v tom, že umožní cyklistům i autům pohyb po jedné komunikaci, avšak cyklisté mají absolutní přednost v jízdě, auta je nesmí omezit a jsou považována za „hosty“.

Principem řešení je vzájemná ohleduplnost. Legislativně je opatření řešeno jako zastavěná oblast, ve které smějí cyklisté užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, nemusí jet jednotivě za sebou. Vjezd je povolen jen motorovým vozidlům vyznačeným ve spodní části dopravní značky a smí jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. A musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči cyklistům, které nesmí ohrozit.

Místní (cyklisty velmi využívané) propojky, ulice převážně pro bydlení, zóny Tempo 30, zóny 20 nebo i zóny 10 – v těchto všech komunikacích se uvažuje se společným provozem všech jedoucích účastníků ve vozovce bez jakéhokoliv oddělování.

Ke stažení

 

Aktualizováno: 27. 7. 2015

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 7.2.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook