Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura: Zklidňování dopravy
Pěší zóny

Dopravním značením definována pomocí IP 27a „Pěší zóna“ a IP 27b „Konec pěší zóny“ na hranici zóny v oblasti napojení na ostatní komunikační síť. Pro legalizaci jízdy cyklistů v pěších zónách je nutné doplnit symbol jízdního kola ve spodní části svislého dopravního značení (pod čarou). Provoz jízdních kol by měl být takto automaticky umožněn ve všech pěších zónách s výjimkou situací, ve kterých by to s ohledem na bezpečnost pěšího provozu nebylo žádoucí. V takto odůvodněných případech lze provoz jízdních kol omezit v prostoru (jen v části pěší zóny) a čase (pro vybrané období s největším pěším provozem).

S ohledem na celkové výrazné zklidnění provozu není zpravidla vhodné vytvářet samostatná opatření pro průjezd cyklistů. Výjimkou je v odůvodněných případech použití zmenšeného piktogramového koridoru pro naznačení doporučeného liniového průjezdu daným územím. Pokud je prostor pěší zóny převážně městského uličního charakteru a s provozem veřejné dopravy, lze v rámci stavebního provedení povrchů, psychologického působení a pomocí svislého dopravního značení IP27a na vjezdu do zóny usměrnit provoz jízdních kol pouze do koridorů veřejné dopravy.

Fakta:

  • Stavebně upravená a dopravním značením vymezená oblast určená chodcům s povoleným vjezdem cyklistů (případně dalších přesně vymezených vozidel).
  • Může být povolen vjezd omezené skupiny dalších vozidel (např. dopravní obsluha nebo vozidla veřejné dopravy).
  • Vyznačení v terénu je provedeno svislým dopravním značením.
  • Může po ní být vedena cyklotrasa
  • Může po ní být vedena prověřovaná nebo doporučená cyklotrasa.
Infrastruktura: Zklidňování dopravy: Pěší zóny: Kroměříž Infrastruktura: Zklidňování dopravy: Pěší zóny: Hradec Králové

Kroměříž (foto: Jiří Čarský)

Hradec Králové (foto: Jiří Čarský)

Ke stažení

 

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 7.2.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook