Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura: Zklidňování dopravy
Zklidňující opatření

Opatření pro lokální zklidnění provozu jsou zpravidla používány v rámci zklidněných zón, ale také mohou být aplikovány samostatně anebo jako součást liniového zklidňování vybrané komunikace. Opatření se ale netýkají jen aut, ale i cyklistů. Nejčastější možnosti: (1) Zpomalovací prahy a polštáře; (2) Vychýlení ze směru jízdy; (3) Zúžení komunikace; (4) Hrdla. Mezi opatření lze zařadit i komunikace se zákazem vjezdu motorových vozidel.

Ke stažení

 

Odkazy:

Infrastruktura: Zklidňování dopravy: Zklidňující opatření: Ilustrační obr.1 Infrastruktura: Zklidňování dopravy: Zklidňující opatření: Ilustrační obr.2

Zóna (oblast), komunikace se zákazem vjezdu motorových vozidel
Kód dopravního značení: B 11

  • Dopravním značením vymezená zóna (oblast) nebo komunikace se zákazem vjezdu motorových vozidel.
  • Může být povolen vjezd omezené skupiny vozidel (např. údržba, dopravní obsluha).
  • Vyznačení v terénu je provedeno svislým dopravním značením.
  • Může po ní být vedena cyklotrasa
  • Může po ní být vedena prověřovaná nebo doporučená cyklotrasa.

Aktualizace stránky: 11.4.2017  ▫  Publikováno: 7.2.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook