Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura: Zklidňování dopravy
Zóna 30

Omezení rychlosti na 30km/h je levným a populárním způsobem, jak zvýšit bezpečnost dopravy. Tento rychlostní limit vede k plynulejší dopravě a menším dopravním zácpám. Brzdné dráhy aut jsou kratší a tak se lidé se mohou pohybovat beze strachu.Cyklolegislativa: Zóna 30

Je definována dopravním značením pomocí IP 25a „Zóna s dopravním omezením“ a IP 25b „Konec zóny s dopravním omezením“ na vjezdech, resp. výjezdech ze zóny tam, kde je možný provoz automobilové dopravy.

S ohledem na celkové zklidnění provozu není zpravidla nutné vytvářet zvláštní opatření po směru jízdy všech vozidel. S ohledem na intenzitu provozu, sklonové poměry a délky mezikřižovatkových úseků je vhodné vyhodnotit a zajistit možnost či nemožnost vzájemného míjení jízdních kol a osobních vozidel (buď v celé délce, anebo vybraných úsecích), resp. eliminaci problematických šířek umožňujících pouze nebezpečné předjíždění.

Hlavním principem pro dosažení co nejlepší dopravní obsluhy území by měla být co nejlepší průjezdnost komunikací pro jízdní kola. Nejčastějším opatřením je zajištění obousměrného provozu jízdních kol pomocí tzv. „cykloobousměrek“ s omezením automobilové dopravy v jednom směru, resp. s povolenou jízdnou cyklistů v protisměru. Tato opatření by měla být aplikována automaticky plošně s výjimkou zvláště odůvodněných míst a úseků, kde to není vhodné s ohledem na bezpečnost provozu.

Označení zóny (IP 25a a IP 25b) je možné doplnit o další informace, například upozornění na obousměrný provoz cyklistů či zvýšené prahy. Takto se minimalizuje množství dopravního značení uvnitř samotné zóny.

Infrastruktura: Zklidňování dopravy: Zóna 30: Příklad Berlín vjezd

Berlín, vjezd do zóny 30 řešen jako vjezd do obytné zóny – přejezdovým prahem s příčnou předností chodců (foto: Květoslav Syrový)

Evropská iniciativa k Zoně 30 km/h

Po dvouměsíčním legislativně kontrolním procesu Evropská komise oficiálně schválila Evropskou občanskou iniciativu „30 km/h udělá z našich ulic příjemnější místo k životu“

Omezení rychlosti na 30km/h je levným a populárním způsobem, jak zvýšit bezpečnost dopravy, snížit množství nečistot v ovzduší a současně podpořit promyšlenější možnosti cestování. Tento rychlostní limit vede k plynulejší dopravě a menším dopravním zácpám. Brzdné dráhy aut jsou kratší a tak se lidé se mohou pohybovat beze strachu. Zatím ale jen někde. Proč v některých obcích, či městech tyto zóny jsou a jinde ne? První takové zóna u nás vznikla v Pražském Karlíně.
Organizátoři nové „Evropské občanské iniciativy“ musí během jednoho roku shromáždit více než 1 milion podpisů v nejméně sedmi různých členských státech EU. A lidé již mohou tuto petici podepisovat. Až dosud byli evropští zákonodárci při jednání o omezení rychlosti spíše bezmocní. V r. 1987 vyhlásila Evropská komise legislativní postup, kterým zavede celounijní rychlostní limity. K ničemu konkrétnímu však od té doby nedošlo, protože odpůrci namítali, že rychlost na silnicích je mimo kompetence EU. To však již neplatí. Výsledek legislativní kontroly ukázal, že EU je tím pravým orgánem, který by měl určovat normy, jako je např. rychlostní limit 30 km/h. Tím se jednání konečně dostávají ze slepé uličky.

Ke stažení

  • Karlín 2012 – vzorová aplikace v pražské čtvrti Karlín - propagační leták  [ 994,04 KB] , článek Ing. arch. Tomáše Cacha  [ 159,79 KB]
  • Proč se trápit se zónami 30 km/h?  [ 350,44 KB]
    • Budou zóny 30 km/h opravdu fungovat? Jaké jsou klady a zápory této možnosti, jak snížit rychlost aut? Kdo by si dřív pomyslel, že zóny s rychlostním limitem 30 km/h budou někdy sexy? Zatímco v minulosti bylo cílem dopravní politiky umožnit autům co nejrychlejší jízdu, nyní se pozornost začíná soustředit na člověka. Loňské Mezinárodní dopravní fórum se konalo pod názvem „Doprava pro společnost“, což značí jasnou změnu v přístupu k dopravě. Dokonce i Evropský parlament ve své Zprávě o bezpečnosti silničního provozu doporučil úřadům zavádět v obytných pásmech v celé EU rychlostní limit 30 km/h. Stejně tak jde o žhavé téma mezi obyvateli měst ve Velké Británii, v Belgii, v Portugalsku kde probíhají kampaně. O realizaci se uvažuje i v Amsterdamu, Oslu nebo Kodani.
 

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 7.2.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook