Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing
Logo rozcestník: Ceskojede.cz Logo rozcestník: Cyklokonference.cz
Logo rozcestník: Asociace Cyklomest Logo rozcestník: BESIP

Cyklostrategie 2013

Schválenou Cyklostrategii 2013 najdete zde  [ 3,24 MB] .

Jak pomoci rozvoji cyklistické dopravy v České republice?

Autor: Ing. Pavel Skládaný, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Cykloturistika: Obecné informace: Ilustrativní foto

Cyklistická doprava je v ČR dosud podceňovaným dopravním oborem, který však může dosáhnout pozoruhodně vysokého podílu v dělbě přepravní práce a pomoci řešit mobilitu ve městech a obcích. Předpokladem však je nabídka kvalitní infrastruktury, umožňující plošnou dopravní obsluhu území. Nutnou podmínkou je též ošetření problematiky cyklistické dopravy v zákoně o provozu na pozemních komunikacích; jeho současná podoba se bohužel k cyklistům staví dosti macešsky.

Čtěte celý článek na http://www.dopravniinzenyrstvi.cz/clanky/jak-pomoci-rozvoji-cyklisticke-dopravy-v-ceske-republice/.

 

« seznam všech článků

Aktualizace stránky: 1.12.2010  ▫  Publikováno: 6.10.2010

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook