Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Jak se zapojit
Úvodní slovo, video

Podpora cyklistické dopravy potřebuje solidní základnu, aby mohla dosáhnout cílů, které sleduje. Ty vychází ze schválené  Cyklostrategie 2013  [ 3,24 MB] (dokument schválený vládou 22.05.2013), který shrnuje nezbytné nástroje pro rozvoj cyklistické dopravy v ČR. Strategický dokument připravilo Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., pod vedením národního cyklokoordinátora a nahradil doposud platný vládní dokument z roku 2004 s názvem Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR  [ 1,95 MB] .

Pro efektivní práci byla etablována meziresortní pracovní skupina, v zastoupení stát – kraj – města – neziskový sektor, která by úzce spolupracovala s Implementačním orgánem cyklostrategie a dále by byla podporována soukromým sektorem, médii, ale i širokou veřejností.
 

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 17.10.2012

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook