Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Jak se zapojit
Kraje

Obecné informace

Kraje rozhodují o zařazení pozemní komunikace do kategorií silnic II. a III. třídy a o změnách těchto kategorií a vykonávají působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy ČR (Zákon č. 13/1997 Sb.). Na krajských úřadech se těmito věcmi zabývají odbory dopravy a silničního hospodářství.

V samostatné působnosti rozhoduje ve věcech silnic II. a III. třídy vždy příslušný vlastník, tedy kraj, na jehož území se daná komunikace nachází. O dopravní obslužnosti kraje tedy rozhoduje krajské zastupitelstvo, které pro tuto oblast výkonu samosprávy zřizuje výbor pro dopravu. Kraje dále zřizují krajské příspěvkové organizace na správu a údržbu silnic na svém území.

Vazba na cyklistickou dopravu: Významným bodem v naplňování Cyklostrategie je právě spolupráce s krajskými samosprávami a to prostřednictvím koordinační, metodické a konzultační činnosti. Spolupráce s kraji vychází z návrhu Dohody - Memorandum o vzájemné spolupráci  [ 239,74 KB] MD, MMR, MŽP, MZ a krajů k naplnění realizace Cyklostrategie.

 
Česká republika - kraje
Aktualizace stránky: 21.11.2017  ▫  Publikováno: 25.10.2012

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook