Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Jak se zapojit: Kraje
Hlavní město Praha

Hlavní město Praha

  • kontakt: Ing. Pavel Polák, specialista rozvoje cyklistické dopravy, odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy (cyklo@cityofprague.cz)

Rada hl. m. Prahy schválila a přijala dne 26.10.2010 Koncepci rozvoje cyklistické dopravy v Praze do roku 2020, jako základní materiál pro další rozvoj městské cyklistiky a to nejen jako druhu rekreace, ale především v jejím dopravním významu. Zde najdete Koncepci a tiskovou zprávu.

Rozvoj cyklistické infrastruktury v devadesátých letech zajišťoval Ústav dopravního inženýrství Praha. Od roku 2003 existuje při pražském magistrátu Pracovní skupina pro cyklistickou dopravu, která se v roce 2007 stala oficiálním poradním orgánem Rady hl. m. Prahy, tj. Komisí pro cyklistickou dopravu v čele s cyklokoordinátorem Ing. Pavlem Polákem.

V Komisi se pravidelně scházejí jak zástupci odborné veřejnosti (projektanti, urbanisté), tak zástupci městských organizací (odbor dopravy MHMP, ROPID, TSK), neziskových organizací zabývajících se cyklistickou dopravou (Auto*mat, Oživení, Nadace Partnerství, Děti Země a Prahou Nakole) a hosté. Společně pak určují další směry v rozvoji podpory cyklistické dopravy.

V současnosti lze v Praze sledovat zvyšující se trend v podobě užívání jízdního kola jako dopravního prostředku, což podporuje od roku 2007 aktivně aplikovaný integrační model tvorby infrastruktury.

Více o Praze a novinkách ve městě sledujte na adresách: cyklo.praha-mesto.cz, www.prahounakole.cz.

Ke stažení

Aktualizace stránky: 10.5.2017  ▫  Publikováno: 14.9.2010

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook