Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Jak se zapojit: Kraje
Jihočeský kraj

Jihočeský kraj

  • kontakt: Ing.Vítězslav Votřel, Nadace Jihočeské cyklostezky (vvotrel@seznam.cz)

Jihočeský kraj a Nadace Jihočeské cyklostezky, která byla založena v roce 2003 s cílem koordinace rozvoje cyklistické dopravy v Jihočeském kraji, připravují řadu projektů, jejichž cílem je rozvíjet a zkvalitňovat podmínky pro cyklistickou dopravu v regionu.

Rozvoj cyklistiky vychází z Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Jihočeském kraji, která byla zpracována v roce 2006. Koncepce je materiál, který definuje základní priority, cíle a opatření, na základě kterých má probíhat optimalizace a další rozvoj sítě cykloturistických tras na území Jihočeského kraje. Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Jihočeském kraji je členěna do 4 základních částí:

  1. úvodní informace a základní údaje včetně popisu cílů a obsahu dokumentu
  2. analitická část koncepce a popis stávající infrastruktury a služeb v oblasti cyklistické dopravy
  3. SWOT analýza řešené oblasti
  4. strategická část koncepce spolu s vizí dalšího rozvoje a s definovanými prioritami, cíli a opatřeními pro další rozvojické dopravy na území Jihočeského kraje

Dokument si můžete stáhnout na www.kraj-jihocesky.cz.

Nicméně na daný koncepční materiál nenavázalo žádné finanční opatření (dotační titul) a ani nikdo na kraji se nestal oficiálním cyklokoordinátorem. Hlavním koordinátorem cyklisticky v kraji je tak Nadace Jihočeské cyklostezky. Jihočeský kraj pak zasílá Nadaci pravidelné příspěvky ve výši v rozmezí 2,0 - 4,0 mil. Kč ročně. Informace o Nadaci a její činnosti jsou dostupné zde: www.jihoceske-cyklostezky.cz

Nadace Jihočeské cyklostezky pak řadí mezi své priority vybudování páteřních cyklostezek Vltavská a Otavská cyklostezka. Z dalších větších záměrů je možné zmínit projekty vybudování cyklostezek podél řek Malše (50 mil. Kč) nebo Lužnice, či záměr vybudování tzv. „příhraniční cyklostezky“ v oblasti Lipenské přehrady, podél hranic s Německem a Rakouskem.

Aktualizace stránky: 19.5.2014  ▫  Publikováno: 14.9.2010

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook