Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Jak se zapojit: Kraje
Karlovarský kraj

Karlovarský kraj

 

Základním předpokladem rozvoje cyklodopravy na území Karlovarského kraje bylo naplňování usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje, které v roce 2004 usnesením č. ZK 44/04/04 schválilo Strategii rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy. V roce 2005 pak byla odsouhlasena Pravidla pro hodnocení a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje v rámci dotačního titulu „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“. Naplňováním přijatých usnesení s využitím poskytovaných podpor došlo rozvoji cyklodopravy téměř v celém regionu. Veškeré informace jsou uvedeny na www.kr-karlovarsky.cz

Tento dokument byl v roce 2010 aktualizován a schválen zastupitelstvem kraje pod názvem „Aktualizace Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Karlovarském kraji.” Smyslem a zaměřením nové koncepce je zhodnotit stav realizace plnění cyklistické koncepce z roku 2004 a navrhnout nová krátkodobá a dlouhodobá řešení vedoucí k rozvoji cyklodopravy a cykloturistiky na území Karlovarského kraje, která by reflektovala nové poznatky z této oblasti.

Hlavním projektem Karlovarského kraje je projekt „Cyklostezky Ohře“. Jde o projekt, jehož přípravu a realizaci schválila Rada Karlovarského kraje v roce 2006 a kdy Karlovarský kraj je i investorem. Do realizace a přípravy jsou kromě odborů Karlovarského kraje, příspěvkových organizací kraje a velkých měst (Karlovy Vary, Cheb, Sokolov, Kynšperk nad Ohří, Loket, Ostrov) zapojeny i další organizace Povodí Ohře, Lesy České republiky, Pozemkový fond ČR. Délka Cyklostezky Ohře je na území Karlovarského kraje cca 110 km a její realizace v úseku mezi státní hranicí SRN/ČR a Karlovými Vary by měla být dokončena do roku 2013. Realizace dalších úseků mezi Karlovými Vary a hranicí s Ústeckým krajem se bude odvíjet od možností financování a spolufinancování.

Finanční podpora kraje směřuje i na zajištění jednotného a úplného značení cyklotras a cyklostezek, na jejich správu a údržbu, na propagaci cyklistických produktů, internetových stránek, na přepravu kol cyklobusy, na vypracování studií, rozvojových dokumentů a projektové přípravy pro cyklistické projekty i na budování areálů pro netradiční formy cykloturistiky. V roce 2011 bude ještě podpořen projekt půjčoven u ČD ve stanicích Karlovy Vary, Sokolov, Cheb a Mariánské Lázně. Kromě již zmíněných aktivit kraj ještě zajistí komplexní údržbu a čištění dokončených úseků Cyklostezky Ohře, které budou v majetku kraje.

Aktuality sledujte na www.kr-karlovarsky.cz/Cyklo/.

Aktualizace stránky: 19.5.2014  ▫  Publikováno: 14.9.2010

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook