Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Jak se zapojit: Kraje
Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj

Kraj má zpracovanou Koncepci rozvoje cyklistické dopravy v Moravskoslezském kraji, která byla schválena zastupitelstvem kraje 26. dubna 2007.>

Vypracovaná koncepce definuje páteřní síť cyklotras na území kraje, definici krajského zájmu a návodem pro jeho naplnění. Na podkladě schválené koncepce byla do prováděcích dokumentů regionálního operačního programu navržena jednotlivá opatření na podporu cyklistické infrastruktury – cyklostezek páteřního významu a integrace cyklistické dopravy v systémech individuální i veřejné dopravy. Mezi významné projekty v kraji patří cyklostezka Krnov – Opava – Velké Hoštice (délka 33,0 km; náklady 64,0 mil. Kč – viz. projektový list č.26, kapitola 2) nebo koridory Greenways; Ostravou a podél řeky Odry (délka 35,0 km; náklady 102,0 mil. Kč – viz. projektový list č.27, kapitola 2). Byly zahájeny průzkumné práce na dalších páteřních cyklostezkách v kraji; tzv. Beskydské cyklostezce (Ostrava – Frýdlant – Bílá/Čeladná) a cyklostezce Odra – Morava – Dunaj. V roce 2007 pak uvolnil kraj na cyklostezky tyto částky: na Koncepci cyklistické dopravy v MSK 168 742,- Kč, na vybudování cyklostezky poskytnul Nové Vsi nad Ondřejnicí 450 000,- Kč dotaci v rámci dotačního programu vyhlašovaného odborem dopravy. Kraj rovněž finančně podpořil projektovou přípravu cyklistických stezek (Střecha Evropy, Poodří). Kraj poskytl rovněž dotaci KČT oblast Moravskoslezská na údržbu, značení, revizi a obnovu značení pěšího, lyžařského a cykl. značení celkem 700 tis. Kč, z čehož je více než polovina určena na revizi a obnovu značení cyklotras.

Konkrétní finanční výdaje mohou být specifikovány takto:

  • r. 2007 - Cyklistická stezka Stará Ves n.O. - Petřvald, dotace kraje obci Stará Ves n. Ondřejnicí - dotace 750 tis. Kč z celkových nákladů 1.2 mil.Kč,
  • dále byla podpořena projektová dokumentace na cyklostezky v rámci dotačního programu "Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2007" Celkem se jednalo o 38 projektů a z toho 8 bylo zaměřeno na cyklistiku (pro rok 2008 a 2009 však již nebyl podpořen jediný cyklistický projekt).
Aktualizace stránky: 7.6.2017  ▫  Publikováno: 14.9.2010

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook