Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Jak se zapojit: Kraje
Olomoucký kraj

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj schválil v roce 2003 „Koncepci rozvoje cyklistické dopravy na území Olomouckého kraje“. Jedná se o strategický materiál, na jehož základě se rozhodlo Zastupitelstvo Olomouckého kraje pravidelně finančně podporovat výstavbu cyklostezek a tím se tento materiál stal základním stavebním kamenem podpory cyklistické dopravy na území Olomouckého kraje.

Do výstavby cyklostezek pak kraj v letech 2004 - 2009 investoval více jak 55 mil. Kč. A to ještě v roce 2008 úmyslně vynechal dotační titul, aby motivoval obce s podáním projektů do NUTS II Střední Morava.

Tímto počinem tak zaujímá pomyslné první místo ve vztahu k financování cyklostezek ze strany krajů. V návaznosti na finanční příspěvky na výstavbu cyklostezek pak podpořil propagační akce kraje na podporu cyklistické dopravy pod názvem „Kolmo za poznáním Olomouckého kraje“.

Od roku 2010 má kraj nový koncepční dokument „Územní studie rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje“, kde je brán zřetel zejména na oblasti: bezpečnost dopravy cyklistů, infrastruktura pro cyklisty a doplnění stávající páteřní sítě.

Aktualizace stránky: 19.5.2014  ▫  Publikováno: 14.9.2010

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook