Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Jak se zapojit: Kraje
Pardubický kraj

Pardubický kraj

V roce 2004 si kraj nechal zpracovat základní dokument pro rozvoj cyklodopravy – Generel cyklodopravy Pardubického kraje. Byl zjištěn a zaevidován stav cyklotras a cyklostezek, byla provedena hierarchizace cyklotras a zjištěno propojení Pardubického kraje nejen s ostatním územím republiky, ale současně i začlenění systému krajských cyklotras do sítě mezinárodních středoevropských cyklotras. V dokumentu jsou popsány jak trasy a stezky, které byly již v provozu, tak ty, které byly ve fázi návrhu či přípravy nebo jen ve fázi doporučení k výstavbě. Dne 21. 9. 2006 zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo aktualizaci strategického dokumentu Program rozvoje Pardubického kraje. Oblast cyklodopravy a cykloturistiky je v dokumentu podchycena ve dvou problémových okruzích: v okruhu Technická vybavenost, dopravní přístupnost a obsluha území a v okruhu Cestovní ruch. V prvním okruhu je řešena cyklodoprava v rámci výstavby dopravní infrastruktury, kdy je uveden požadavek, aby se výstavba infrastruktury pro cyklodopravu stala součástí výstavby, rekonstrukce, modernizace dopravních staveb. V tomto okruhu je uvedeno také další opatření, jehož cílem je budování sítě cyklostezek jako samostatných komunikací oddělených od autoprovozu.

Nicméně na daný koncepční materiál nenavázalo žádné finační opatření (dotační titul) a ani nikdo na kraji se nestal oficiálním cyklokoordinátorem. Pardubický kraj pak jen podporuje projekty, které dostaly dotaci z EU (např. Víceúčelové komunikace údolím Tiché Orlice a Třebovky dostaly dotaci ve výši 7,7 mil.Kč). Spíše se ale jedná o opatření “ad hoc”, než systémová a dlouhodobá opatření ve prospěch cyklistiky.

Realizace plánů výstavby cyklostezek je tak pouze v režii obcí a měst. Většina cyklostezek, které jsou zahrnuty v databázi z roku 2007 nejsou doposud realizovány. Výjimku tvoří jen úseky, který jsou finacovány ze Strukturálních fondů EU. Na ty, které nezbyly finanční prostředky budou financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Na www.pardubickykraj.cz jsou znázorněny možnosti zobrazování cyklotras a stezek a informací o nich.

Aktualizace stránky: 19.5.2014  ▫  Publikováno: 14.9.2010

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook