Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Jak se zapojit: Kraje
Plzeňský kraj

Plzeňský kraj

Kraj má zpracováno několik koncepčních dokumentů s vazbou na podporu cyklistické dopravy a cykloturistiky v kraji, ale finanční pomoc na realizaci cyklistických projektů je realizována v minimální výši. Spíše je podpora vedena v rovině tvorby propagačních materiálů, webu a GIS. Kraj má zmapován současný stav (k počátku roku 2008) cyklistických tras v kraji, s jejich současným vedením a návrhy na optimalizaci vedení některých pro cyklisty nebezpečných úseků. Ovšem jen okrajově se týká podpora kraje výstavby cyklostezek. Aktualizace neprobíhá. Zvláště chybí komplexní systémová podpora výstavby cyklistické infrastruktury na hlavních páteřních cyklotrasách kraje, např. Panevropská (Praha - Plzeň - Paříž) a Praha - Plzeň - Regensburg (CT3) a její koordinace se sousedními regiony a Bavorskem.

Ke stažení

Zápis, prezentace a závěrečný koncept z pracovního workshopu na zlepšení podmínek pro cyklisty v Plzeňském kraji ze dne 28.6.2010

Zápis

Prezentace

Návrh koncepčního dokumentu

 
Aktualizace stránky: 19.5.2014  ▫  Publikováno: 14.9.2010

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook