Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Jak se zapojit: Kraje
Středočeský kraj

Středočeský kraj

  • kontakt: Pavel Klimeš, odbor regionálního rozvoje (klimes@kr-s.cz)

Středočeský kraj má od roku 2008 schválenu aktualizovanou verzi Generelu cyklotras a cyklostezek na svém území, který stanoví priority při podpoře cyklistické dopravy a cykloturistiky. Nejvyšší prioritu mají dopravně obslužné cyklostezky a páteřní cyklotrasy, které se dále dělí na hlavní a ostatní.

Hlavní páteřní cyklotrasy - Labská, Vltavská, Greenways Praha - Wien a Praha - Plzeň – Regensburg. Tyto trasy jsou součástí mezinárodních koridorů EuroVelo.

Ostatní páteřní cyklotrasy - Pražské kolo, Sázavská, Pražská, Jizerská, Praha – Berlin, Kladenská, GW Berounka Střela, Vltavská jižní, Velké středočeské kolo. Tyto trasy doplňují hlavní páteřní trasy do uceleného systému, vytvářejí kostru pro ostatní trasy.

Jedná se dlouhodobou vizi v oblasti rozvoje cykloturistiky, s cílem zajistit pro nejširší cyklistickou veřejnost bezpečné propojení turisticky atraktivních oblastí Středočeského kraje s Prahou a s dalšími, hustě osídlenými oblastmi. Finanční pomoc ze strany kraje je směřována na projekty, jejichž realizací bude dosaženo cílového stavu hlavních a ostatních páteřních tras.

Jednou z forem podpory je projektování cyklostezek v delších úsecích páteřních tras mezi městy vedoucích po území menších obcí. Kraj je zadavatel zakázky a celou ji financuje. Příprava a znění výzvy probíhá ve spolupráci s jednotlivými obcemi, sdruženími obcí či organizacemi CR. V roce 2010 Středočeský kraj projektoval stavby cyklostezek v následujících úsecích hlavních a ostatních páteřních tras:

  • Labská (úseky Poděbrady – Pňov - 1,8 mil. Kč, Mělník – Kostelec) - 1 mil. Kč
  • Jizerská (úseky Zeleneč – Benátky nad Jizerou - 2 mil. Kč, Dalovice – Hrdlořezy) – 2 mil. Kč
  • Vltavská (úseky Praha – Klecany – 0,5 mil. Kč, Úholičky – Libčice s napojením na lávku v Řeži) – 1, 7 mil. Kč
  • Kladenská (úsek Praha -Hostivice - Unhošť - Kyšice) 2 mil. Kč
  • Sázavská - ůseky Psáry – Libeř – Libeň – 0,6 mil. Kč, Zbořený Kostelec – Týnec nad Sázavou (lávka přes Sázavu) – 2,7 mil. Kč.

Další formu podpory představují dotace na pořízení projektové dokumentace cyklostezek, in-line stezek a stezek pro terénní cyklistiku pro města, obce a mikroregiony. Výše krajského spolufinancování může dosahovat až 80%. Středočeský kraj si plně uvědomuje finanční náročnost, která stojí před jednotlivými obcemi a regiony v oblasti projektů cyklostezek. Právě proto se je kraj snaží finančně podporovat v prvních fázích, jakými jsou výše uvedené nezbytné projektové dokumentace. Jejich pořízení je podmínkou pro čerpání peněz ze Strukturálních fondů EU. V letech 2005 – 2009 činila tato podpora 17,9 mil. Kč.

Aktualizace stránky: 10.4.2017  ▫  Publikováno: 14.9.2010

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook