Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Jak se zapojit: Kraje
Ústecký kraj

Ústecký kraj

Kraj má zpracovanou Marketingovou studii cykloturistiky v Ústeckém kraji. Důvodem pro její zpracování bylo zkoordinovat rozvoj cyklistické dopravy v Ústeckém kraji při zohlednění národních i regionálních koncepcí, s napojením na již existující sítě a trasy, s dodržením shodného značení i kvality a vytvořit tak předpoklady pro realizaci dalších cyklostezek a cyklotras na území Ústeckého kraje. Kraj má při realizace marketingové studie nezastupitelnou roli. Jeho úkolem bylo zejména zjistit fyzicky aktuální stav tras, stanovit koncepčně základní (páteřní) síť, vytvořit celkovou síť tras, navrhnout harmonogram a odhadnout rozpočet pro dokončení celkové sítě a zapojit partnery v regionu. Základní síť cyklotras byla aktualizována v roce 2009.

Cílem bylo podpořit další rozvoj turistického ruchu v oblasti s významným turistickým potenciálem a rovněž posílit využití sítě cyklostezek jako dopravního potenciálu – dojížďka do zaměstnání, do školy apod. Středem pozornosti je realizace Labské stezky, cyklostezka Ohře, Ploučnice a krušnohorská magistrála. Kraj uvolnil 15,1 mil. Kč na projektovou přípravu těchto cyklostezek. V roce 2009 byl schválen první projekt do ROP NUTS II Severozápad „Labská stezka č. 2 – I. etapa“ – propojení Ústí n/L - Velké Březno - Malé Březno - Přerov u Těchlovic a propojení Litoměřice – Třeboutice, cca 7 km nové stezky. Probíhá příprava II. a III. etapy s cílem dokončit Labskou stezku na území kraje do roku 2014. Krušnohorská připravována pro Cíl 3 ČR - Sasko. Více v Anotaci k projektu  [ 61,71 KB] .

Probíhá příprava II. a III. etapy s cílem dokončit Labskou stezku na území kraje do roku 2014. O připravenosti Labské stezky a dalších páteřních tras informovala krajská cyklokonference dne 3.8.2010. Podrobnější informace  [ 49,48 KB] .

Aktualizace stránky: 19.5.2014  ▫  Publikováno: 14.9.2010

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook