Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Jak se zapojit: Kraje
Zlínský kraj

Zlínský kraj

Rozvoj cyklistické dopravy ve Zlínském kraji je založen na schváleném Generelu dopravy Zlínského kraje a z něj vycházející zpracované Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje. Významné jsou rovněž aktivity mikroregionů, obcí a podnikatelských subjektů, které se nejvíce projevují při realizaci projektu „Cyklostezka Bečva“, dále při rozvoji sítě cyklistických stezek v okolí Baťova kanálu a při realizaci některých investičních akcí ve významných centrech Zlínského kraje, jako např. vazba Otrokovice – Zlín, Uherský Ostroh – Hluk – Boršice, či Uherský Brod – Luhačovice.

Od Zlínského kraje v roce 2006 například získalo podporu sdružení „Baťův kanál“ v rámci „Podprogramu na podporu obnovy venkova“ ve výši 481.000,-. Podpora byla určena na zpracování podrobné studie cyklostezky podél Baťova kanálu (název projektu – „Cyklostezka podél Baťova kanálu – studie“), jejímž cílem bylo připravit realizaci cyklostezky pro programové období 2007 - 2013. Celková cena projektu byla 962 000,- Kč. Vlastní podíl ve výši 50% uznatelných nákladů byl uhrazen ze sdružených prostředků svazku obcí Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě.

V případě Zlínského kraje se ale většinu plánu podařilo zrealizovat díky financích z evropských a státních zdrojů. K tomu jistě i přispěl fakt, že ještě před první výzvou objížděl region osobně radní pro dopravu a upozorňoval starosty na to, aby se obce projekčně připravovaly. Tato „mise“ byla realizována 2 roky před první výzvou!!!

Od roku 2010 má kraj nový Generel dopravy Zlínského kraje, kde jednou z kapitol je opět i cyklistická doprava.

Informace z regionů - Zlínský kraj (13.8.2010)

Na území Zlínského kraje bylo v roce 2009 vybudováno nejvíc nových kilometrů cyklostezek v celé České republice. Celkovou délkou cyklostezek se tak Zlínský kraj zařadil na druhé místo v tuzemsku, těsně za hlavní město Praha.

Ve Zlínském kraji bylo v roce 2009 vybudováno 53 km nových cyklostezek, přičemž v druhém kraji v pořadí – Olomouckém – to bylo téměř o polovinu méně, tedy 27 km.

V celé republice bylo v roce 2009 vystavěno 221,3 km, takže na Zlínský kraj připadá téměř čtvrtina tohoto množství. Na síti cyklostezek na Východní Moravě se největší měrou podílí páteřní cyklostezka podél Baťova kanálu a Cyklostezka Bečva, jejíž některé úseky ještě budou dobudovány v roce 2010.

Významná síť cyklostezek však vyrůstá také například v okolí Uherského Brodu a také u řady menších měst a obcí v kraji.

Aktualizace stránky: 19.5.2014  ▫  Publikováno: 14.9.2010

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook