Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing
Logo rozcestník: Ceskojede.cz Logo rozcestník: Cyklokonference.cz
Logo rozcestník: Asociace Cyklomest Logo rozcestník: BESIP

Cyklostrategie 2013

Schválenou Cyklostrategii 2013 najdete zde  [ 3,24 MB] .

Kontakty: Náš tým
Kdo se podílí na přípravě stránek

Přinášíme komplexní informace o cyklistické dopravě a cykloturistice pro zlepšení podmínek pro cyklisty v obcích a městech ČR.

Stránky pro vás připravuje tento tým:

Ing. Jaroslav Martinek

garant za obsahovou náplň webové stránky

 

Ing. Jitka Vrtalová

agenda městské cyklistiky, rozhovory a články, marketing, newsletters

Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D.

agenda strategické a koncepční činnosti cyklistické politiky, cyklodopravy a bezpečnosti dopravy

   

Profily jednotlivých členů týmu národního cyklokoordinátora:

Ing. Jaroslav MARTINEK

Je absolventem Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, obor Konstrukce a dopravní stavby, silniční a městské dopravní inženýrství, kde promoval v roce 1993. Poté čtyři roky působil na městském úřadě v Olomouci, kde se věnoval převážně rozvoji cyklistické dopravy. Svůj celý profesní život již od diplomové práce zasvětil cyklistice. Podílel se mimo jiné na projektech pro Ministerstvo dopravy, zejména na přípravě vládního dokumentu Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, na jehož implementaci na všech úrovních se dosud významnou měrou podílí. Poskytuje koordinační a metodickou pomoc krajům a obcím. Podílel se na zpracování publikací Rozvoj cyklistické dopravy v ČR – II.díl (2001), Cyklostrategie: Cíle, Realizace, vyhlídky (2005), nebo na metodickém materiálu 21 pilířů pro cyklistickou infrastrukturu (2007), či metodiky Cyklistická infrastruktura a její specifické aspekty (2008), Cyklistická doprovodná infrastruktura (2010). Každé dva roky pořádá pravidelné národní cyklokonference. Spravuje webové stránky cyklodoprava.cz, cyklokonference.cz a ceskojede.cz, které jsou určené odborné veřejnosti. Od března 2011 je také hlavním manažerem mezinárodního projektu Central MeetBike, jehož cílem je přenos know-how a zkušeností s rozvojem cyklistiky v Německu do českých, polských a slovenských měst. Absolvoval stáž u švýcarského SchweizMobilu, zúčastnil se několika evropských konferencí Velo-city. Mluví česky a anglicky.

Od roku 1997 pracuje na CDV, v současné době jako vedoucí oblasti nemotorové dopravy, se specializací na rozvoj cyklistické dopravy v České republice. V roce 2009 byl jmenován ministrem dopravy Národním koordinátorem rozvoje cyklistické dopravy ČR a tuto funkci vykonává doposud. Postupně si vybudoval tým svých odborných poradců, se kterými se snaží prosazovat cyklistiku na národní úrovni po vzoru cyklisticky vyspělých států.

 

Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D.

Absolvoval gymnázium J.K. Tyla v Hradci Králové a Fakultu stavební Českého vysokého učení technického v Praze, obor inženýrství životního prostředí. Inženýrské studium zakončil v roce 2002 na katedře silničních staveb. Doktorandské studium zakončil v roce 2010 na stejné katedře obhajobou disertační práce „Efektivní podpora cyklistické dopravy“.

V letech 2002 – 2007 působil v Hradci Králové jako projektant cyklistické infrastruktury v oddělení rozvojových programů a životního prostření společnosti TRANSCONSULT s.r.o. Od roku 2002 zároveň studoval doktorandské studium na Stavební fakultě ČVUT, řešil výzkumné projekty a zajišťoval výuku na katedře silničních staveb. V roce 2006-2007 absolvoval půlroční doktorskou stáž v Nizozemsku na katedře dopravy a plánování na Technische Universiteit Delft. V letech 2007 2010 pracoval jako projektant v Dopravně inženýrské kanceláři, s.r.o., kde se zaměřoval na cyklodopravu a dopravní zklidňování, mezi lety 2010 – 2011 působil ve společnosti DHV CR, spol. s r.o. Od roku 2011 pracuje v Centru dopravního výzkumu, v.v.i. V letech 2009-2010 byl členem Pracovní skupiny pro začlenění rozvoje cyklistické dopravy do silniční legislativy při Ministerstvu dopravy. Od roku 2011 je členem Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu a Pracovní skupiny pro rozvoj dopravy v Hradci Králové, kde působí jako poradce cyklistického koordinátora. Je zapojen do evropských projektů zabývajících se udržitelnou dopravou a cyklistickou dopravou, spolupracuje na projektech Bezpečné cesty do škol. Společně s kolegy z týmu je zapojen do mezinárodní spolupráce se zahraničními partnery. Od roku 2012 je autorizovaným inženýrem pro obor Dopravní stavby. Zbyněk mluví anglicky.

V týmu národního cyklokoordinátora působí od roku 2011, věnuje se strategické a koncepční činnosti v oblasti cyklistické politiky a udržitelné dopravy, cyklodopravy a bezpečnosti dopravy.

 

Ing. Jitka VRTALOVÁ

V roce 1996 absolvovala studium na Stavební fakultě Českého vysokého učení technického v Praze, se zaměřením na obor Systémové inženýrství. Po studiu začala pracovat ve společnosti Skanska, kde se podílela na konkrétních stavbách a správě informačního systému ve firmě. Po několika letech nastoupila do agentury pro výzkum trhu a veřejného mínění, kde se z pozice asistentky v průběhu čtyř let vypracovala na vedoucí výzkumného oddělení. Zkušenosti získávala ve výzkumných agenturách Sofres-Factum (dnes Factum Invenio) a STEM/MARK. Kromě výzkumů pro jednotlivé klienty měla na starosti také přípravu tiskových konferencí. Mateřská dovolená pro ni znamenala zásadní obrat v životě i v pracovním zaměření. V letech 2003-2012 pracovala jako editorka úspěšného internetového portálu NaKole.cz, který se zaměřuje na cykloturistiku, cestovní ruch a také cyklistickou dopravu ve městě. Od roku 2013 je zaměstnána v Centru dopravního výzkumu. Absolvovala několik dálkových cest na kole po Evropě, část z toho s malými dětmi. Zúčastnila se odborných stáží ve Švýcarsku (SchweizMobil), v Jižním Tyrolsku a v německých městech Brémy (systém Bett&Bike) a dalších evropských městech. V roce 2009 reprezentovala Českou republiku v Naturathlonu, mezinárodní kampani, která na evropské úrovni propagovala ochranu přírodních parků v Zeleném pásu (Green Belt) podél bývalé železné opony. Pravidelně se podílí na přípravě akcí k Evropskému týdnu mobility v Praze. Jitka hovoří plynně anglicky, částečně německy a rusky.

V týmu národního cyklokoordinátora se věnuje přípravě odborných materiálů (výzkumné zprávy, analýzy trhu), tiskových zpráv a komunikaci s novináři. Věnuje se tématům cyklistické dopravy a také cykloturistiky.

 

Odborná garance nad sekcí INTRASTRUKTURA - poradní tým členů SAMDI

Ing. Pavla Dyntarová

Správa veřejného statku města Plzně      

Ing. Petr Novotný

projektant

Ing. Vladislav Rozsypal

Magistrát města Liberec

Ing. Michal Radimský

VUT FAST Brno

Jestliže na nás máte jakékoliv dotazy, připomínky, stížnosti, pochvaly, poptávky či nabídky, neváhejte se na nás obrátit.

Aktualizace stránky: 18.6.2014  ▫  Publikováno: 19.12.2008

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook