Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Legislativa
Úvodní slovo

Zorientovat se v legislativě jakékoliv země nebývá jednoduché. Pokusíme se zde v rychlosti shrnout hierarchii a poradit, co a kde hledat.

Nejdříve je třeba rozlišovat legislativní nařízení od technických předpisů a metodických dokumentů. Legislativa je závazná vždy, zatímco technické předpisy pouze tehdy, když se na ně nějaká legislativa přímo odkazuje. Zpravidla je však dodržení technických předpisů vyžadováno orgány státní správy a samosprávy, neboť se jedná o schválené postupy, řešení a materiály a v případě, že budou dodrženy, bude moci být zajištěn odpovídající kvalitativní standard řešení. Ten má pak vliv především na bezpečnost dopravy.

Legislativa zahrnuje zákony a prováděcí vyhlášky, mezi technické předpisy lze řadit České státní normy (ČSN), technické a kvalitativní podmínky, vzorové listy a metodické pokyny.

Dále je třeba rozlišovat legislativu a předpisy v současnosti platné a připravované.

Doprava
Související
Závaznost pravidel
 
 

 

AKTUÁLNĚ: OD 1. 6. 2017 VSTOUPILY V PLATNOST NOVÉ TP 179 (Navrhování komunikací pro cyklisty)

Aktualizace stránky: 15.11.2017  ▫  Publikováno: 1.9.2011

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook