Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Legislativa
Inspirace z CentralMeetBike

Zde najdete informace o legislativě pro cyklisty, která platí v sousedním Německu, Polsku a Slovensku, tedy státech, které s Českou republikou spolupracují na projektu Central MeetBike.

Polsko

Nový polský silniční zákon pamatuje na cyklisty více, než ten český

Co nás mimo jiné zaujalo? Je možné:

  • vozit děti v přívěsných vozících tahaných za jízdním kolem
  • výjimečně jezdit po chodníku v jiných než všeobecně přípustných podmínkách (při námraze, prudkém dešti, silné mlze / cyklista jedoucí po chodníku má povinnost zachovat prioritu chodců
  • cyklista jedoucí po cestě pro cyklisty, v pruhu pro cyklisty, jízdní a nebo jiné části cesty na přímo bude mít přednost před autami měnící směr jízdy. Nový § 27 odst. 1A ukládá přednost na křižovatkách ve všech zemí podle Vídeňské konvence.

Slovensko

V zákoně 361/2000 (ČR) se nenachází několik článků v oblasti cyklistické dopravy, které jsou ale zahrnuty ve slovenském obdobném zákoně 8/2009 (SR)

Poznámka: věnujte pozornost zelenému textu.

Mimo jiné v zákoně také najdete:

  • Vodič je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám (§4).
  • Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov alebo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom alebo cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo; to neplatí pre vodiča električky (§4).
  • Vodič nesmie ohroziť cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov (§4).
  • Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy. Pri státí vodič vozidla nesmie obmedziť pohyb chodcov ani cyklistov (§23).
  • Vodič nesmie zastaviť a stáť na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5mpred nimi(§25).
  • Vodič nesmie zastaviť a stáť na cestičke pre cyklistov (§25).

Zdroj: www.cyklodoprava.sk

Doporučujeme:

 

Německo

Nový německý zákon o provozu (Straßenverkehrsordnung, zkr.StVO) a cyklisté

Uvádíme například dvě ustanovení, který český zákon nezná:

Podstatným ustanovením ohledně přednosti cyklisty na souběžné stezce či přiléhajícím pruhu pro cyklisty (který je součástí vozovky) vůči odbočujícímu automobilu (resp. řidiči) je § 9 StVO, odst. 3, který říká (doslova je citován celý odstavec):

"Ten, kdo chce odbočovat, musí nechat projet protijedoucí vozidla, kolejová vozidla, jízdní kola s pomocným motorem a cyklisty i v případě, že jedou na vozovce nebo vedle vozovky stejným směrem. Toto platí i ve vztahu k linkovým autobusům a jiným vozidlům užívajícím vyhrazené jízdní pruhy. Zvláštní ohled musí brát na chodce, v případě nutnosti musí zastavit".

Ohledně pravidel užití víceúčelového pruhu je možno zalistovat v naší obsáhlé loňské rešerši k projektu ROCY, kde máme více států. Pro Německo (dávám příklad) se uvádí:

§ 42 odst.6, č.1g StVO (Straßenverkehrsordnung – Pravidla provozu na pozemních komunikacích):

„Je-li na pravém okraji vozovky vyznačen ochranný pruh pro cyklisty, smějí jiná vozidla toto vodorovné značení v případě potřeby přejíždět; přitom nesmí dojít k ohrožení cyklistů. Ochranný pruh může být vyznačen symboly (symbol „cyklista“, § 39, odst. 3)“.

Aktualizace stránky: 10.4.2017  ▫  Publikováno: 14.7.2011

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook