Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Legislativa
Připravovaná dopravní legislativa a předpisy

Jedním z nástrojů pro realizaci cílů Cyklostrategie byla realizace změn v právních předpisech, které se týkají cyklodopravy v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 30/2001 Sb., Ministerstva dopravy a spojů. Změny měly přispět k vytvoření optimálních podmínek pro plánování a projektování cyklistické infrastruktury, které by měly mít vliv na zvýšení celkové bezpečnosti dopravy. 

Při Ministerstvu dopravy byla v roce 2011 vytvořena úzká pracovní skupina „Komise pro začlenění rozvoje cyklistické dopravy do silniční legislativy“, s pracovním názvem „Cykloskupina", která připravuje pracovní podklady pro návrh změn v právních předpisech, které se týkají cyklodopravy v Zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a Vyhlášky č. 30/2001 Sb., Ministerstva dopravy a spojů. Současně monitoruje i další zákony, které mohou ovlivňovat rozvoj cyklistické dopravy. Cykloskupina se inspiruje zejména v německých, slovenských, a polských zákonech v rámci projektu Central MeetBike.

Z původních třinácti širších témat se třemi novelami podařilo zlepšit do značné míry čtyři témata (menší množství dopravních značek, prostor s převažující funkcí, cyklopruhy / víceúčelové pruhy a zklidněné oblasti v podobě cyklozón) a zčásti se podařilo řešit oblast křížení, povinnost jet striktně při pravé straně a ochrana slabších uživatelů. Další témata byla řešena zčásti anebo vůbec.

Jde tedy jen o částečný posun, v zákoně a navazujících předpisech stále chybí další zásadní ustanovení, především nepovinné použití opatření pro cyklisty, jasná definice bruslaře a jeho umístění na společné stezce nebo definice práv, povinností a možností u  cykloobousměrek.  Stejně tak by bylo třeba provést sjednocení práv a povinností chodců a cyklistů u křížení ve vybraných případech a tomu přizpůsobit značení. Přednosti na stezce umístěné podél vozovky taktéž nejsou dořešeny a celé téma je ponecháno na místních poměrech a vždy lokálním řešení stavebního uspořádání série míst ležících mimo pozemní komunikaci.

Obecným principem by mělo být nevytvářet složitá a komplikovaná řešení, abychom nepokulhávali za sousedními zeměmi:

Cyklolegislativa: Stav v ČR

Ilustrační obrázek: stav cyklolegislativy v ČR ve srovnání se západní Evropou

Aktualizace stránky: 15.11.2017  ▫  Publikováno: 3.5.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook