Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Marketing
Úvodní slovo, video

Proč potřebuje cyklistická doprava marketing?

I když si to možná neuvědomujeme, i cyklistická doprava je určitý produkt. A my se ho snažíme dostat k lidem. Chceme, aby si ho kupovali, tedy aby jezdili na kole. Abychom dosáhli žádaného cíle, musíme potenciálního dopravního cyklistu motivovat. Právě proto potřebuje i cyklistická doprava marketing. Klíčovou složkou marketingu jsou kampaně. O tom, že marketing funguje i v cyklistice, se můžeme přesvědčit na některých příkladech měst, z nichž asi nejpropracovanější udělal Mnichov. Kampaň svěřil profesionálům podobně, jako to dělají například výrobci aut. Mnoho lidí si také myslí, že Holandsko bylo cyklistickou zemí odjakživa, ve skutečnosti tu změnu přinesl až rok 1973. Po ropné a ekonomické krizi změnila země svoji politiku dopravy, výsledkem byl obrovský nárůst počtu cyklistů, v některých městech se uvádí až o 60%.

Jaký dělat marketing?

Uvědomme si, jaký cyklistický marketing resp. kampaně v ČR v cyklistice dosud probíhaly. V případě cyklistiky rozlišujme mezi motivační kampaní a bezpečnostní kampaní. Termín kampaň zde používáme v širším slova smyslu, počínaje celostátními spoty v televizi až po místní komunitu, která rozdává kávu a koláčky.

Cílem motivačních kampaní je změna ve výběru dopravních prostředků, zatímco cílem bezpečnostních kampaní je změna dopravního chování. U nás zatím probíhaly s podporou státu či samosprávy většinou pouze bezpečnostní kampaně, které tak podvědomě vytvářejí dojem, že jízda na kole je nebezpečná. Dosud nám ale schází větší motivační kampaně, které by podpořily přínosy běžné každodenní jízdy na kole pro samotného cyklistu i jeho okolí a motivovali další lidi k pravidelnému používání kola. Příkladem motivační kampaně může být např. Do práce na kole, Do školy na kole, Nakupuj na kole atp.

Jak na to?

Zkušenosti z cyklisticky vyspělých států nám říkají, že tam, kde chtěli, aby lidé více používali kola pro každodenní jízdu a kole, podporovali nejen výstavbu infrastruktury pro cyklisty ale investovali také do marketingu a kampaní.
Chcete-li vytvořit vlastní motivační kampaň:

  • Určete si nejprve její cíle a cílové skupiny, na které se chcete v souvislosti s dosažením těchto cílů zaměřit.
  • Uvědomte si, že jakákoliv kampaň, bez realizace potřebné cyklistické infrastruktury je zbytečná!
  • Uvědomte si také, že kampaň ve městech s cyklistickou tradicí (např. v Uničově) bude jistě jiná, než v městech, které teprve hledá svůj vztah k jízdnímu kolu.
  • Pokud chcete poznat efekt vaší kampaně, nezapomeňte na měření dopadů kampaně, a to nejen po jejím skončení, ale i na jejím začátku, aby bylo možné vyhodnotit změnu.
  • Využijte zkušenosti a materiály ostatních. Dopravní situace, kterou řešíte právě vy, je samozřejmě jedinečná, ale je současně v některých ohledech srovnatelná s obdobnou situací v jiných městech.

Tato stránka vám nabízí inspiraci v podobě již realizovaných kampaní.

Aktualizace stránky: 17.10.2017  ▫  Publikováno: 26.8.2011

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook