Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Marketing
Další akce

Proč pořádat jednorázové akce?

Úspěšný marketing představuje dlouhodobou a soustavnou činnost, jejíž součástí jsou i jednorázové akce. Právě ty často upoutají pozornost médií či lidí z vaší cílové skupiny. Nezapomínejte tedy na ně a řádně jejich hodnotu využijte.

Jak připravit akci?

Na samotnou akci je nutné se dobře připravit, u cyklistických akcí to platí zvlášť, protože jejich úspěch může ovlivnit počasí. Je tedy na organizátorovi, jak dobře promyslí všechny alternativy, které by mohly neočekávaně nastat a jak připraví nejen program ale i jeho „vyznění v médiích“ a u účastníků.

Při přípravě akce postupujte takto:

  • Sestavte organizační tým s konkrétní odpovědností jednotlivých členů
  • Připravte program i jeho případné alternativy (krizový scénář např. při výpadku proudu)
  • Informujte včas média i účastníky vhodnými komunikačními prostředky
  • Zajistěte si dokumentaci akce (foto, video, zvuk, rozhovory s účastníky)
  • Vyhodnoťe akci a své závěry použijte pro další podobné akce a pro medializaci ex-post
     

Mezi již tradiční akce patří:

Aktualizace stránky: 10.4.2017  ▫  Publikováno: 27.9.2012

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook