Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Marketing
Další akce: Evropský týden mobility

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut

Marketing: Další akce: Evropský týden mobility logo1Ve dnech 16.- 22. září se koná pravidelná propagační akce EU, Evropský den bez aut/Evropský týden mobility, kterou v České republice zastřešuje Ministerstvo životního prostředí. Cílem akce bylo podpořit přijatelnější způsoby dopravy a napomoci při omezování individuální automobilové dopravy ve městech. MŽP podporuje danou akci nejen koordinační a školící činností, ale i finančními příspěvky. MŽP úzce spolupracuje i s dalšími partnery (Děti Země, Národní síť Zdravých měst, Centrum dopravního výzkumu atd.). Evropský den bez aut (22. září), který se poprvé uskutečnil ve Francii v roce 1998, se koná v Evropě již řadu let. Od roku 2002 se stal součástí Evropského týdne mobility (16. – 22. září).

Aktuálně: Téma pro rok 2013: ČISTÝ VZDUCH – JE TO NA NÁS

Letošním sloganem, "Čistý vzduch – je to na nás", chce kampaň Evropského týdne mobility zvýšit povědomí o znečišťování ovzduší díky automobilové dopravě ve městech. Je jasně prokazatelné, že znečišťování ovzduší automobily způsobuje vážné dýchací potíže a dokonce i předčasnou smrt. Evropská města a obce jsou proto vyzvány k tomu, aby daly občanům díky lepšímu řízení a plánování městské dopravy a zavedení tzv. „zdravých“ dopravních prostředků věští možnost a prostor k tomu, aby nechali svá auta doma a namísto toho využili MHD.

V rámci Evropského týdne mobility se ve městech nabízí občanům různé akce, zaměřené na udržitelné formy dopravy a dopravní výchovu (cyklojízdy, pěší výlety, akce pro rodiče s dětmi, pro seniory, pro občany s handicapem, výlety historickou tramvají, semináře, akce na dětském dopravním hřišti apod.).

Díky rozmanitosti připravovaných akcí v rámci EDBA/ETM jsou tak naplňována i další opatření tohoto cíle. Akce jsou rovněž spjaty s podporou zdravého životního stylu, tj. aktivit vycházejících z Ministerstva zdravotnictví a z jejího Národního programu podpory zdraví.

Programy jednotlivých měst podle krajů, podle dnů i podle abecedy je možno najít na www.mzp.cz/cz/news_etm. Pro bližší informaci z měst se můžete obrátit přímo na místní koordinátory kampaně (kontakt je uveden v programu města nebo přímo v Seznamu kontaktů). K Evropskému týdnu mobility spojeném s Evropským dnem bez aut se mohou připojit všechna města. Podmínkou je, aby vedení města schválilo Chartu (dokument deklarativního charakteru, ve kterém jsou stanovena pravidla a rámec akce - ke stažení viz níže) a aby ustanovilo místního koordinátora/místní koordinátorku.

Cyklopolitika: Témata: Osvěta 2

Obr. Ilustrativní foto: Lombardia 22.9. 2004 na kole , výzdoba města Milána

 

Důležité informace:

 

Aktualizace stránky: 21.4.2017  ▫  Publikováno: 26.8.2011

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook