Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Marketing
Do práce na kole

Co je kampaň Do práce na kole?

·         Každoroční kampaň na podporu využívání kola při cestách do práce.

·         První ročník kampaně Do práce na kole probíhal v roce 2011 v Praze, kdy se do kampaně zapojilo 1 025 zaměstnanců rozdělených do 274 týmů ze 181 firem a institucí, a následně také v Pardubicích.

·         Druhý ročník probíhal ve čtyřech městech (Praha, Brno, Liberec a Pardubice) - více než 533 tisíc kilometrů ujelo 2 536 účastníků rozdělených do 829 týmů ze 400 firem a institucí

·         Do ročníku kampaně 2013 se zapojilo 11 měst (Praha, Brno, Liberec a Jablonec nad Nisou, Uherské Hradiště, Ostrava, Olomouc, Jihlava, Plzeň, Ústí nad Labem a Pardubice), jednalo se tedy již o celorepublikovou akci. Do soutěže se zapojilo 3890 účastníků v 1 327 soutěžních týmech ze 776 firem a organizací.

·         V letošním roce 2014 se do soutěže zapojí 19 měst. Oproti předchozímu roku se přidala města České Budějovice, Jindřichův Hradec, Přerov, Hradec Králové, Zlín, Otrokovice, Karviná a Opava. Pokud se chcete dozvědět více přímo od lokálních koordinátorů v daných městech a kontaktovat je.
Další podrobné informace jsou k dispozici na www.dopracenakole.net. Pokud máte pocit, že byste chtěli kampaň ve Vašem městě také rozjet, pište na iva.neveceralova@auto-mat.cz

Základní informace

Kampaň „Do práce na kole“ & Bike to work probíhá v řadě evropských států jako Dánsko, Švýcarsko, Německo, Maďarsko atd. V některých zemích se zařadila mezi vůbec nejvýraznější kampaně. Například v Dánsku se jí každý rok účastní zhruba 100 000 lidí. V západní Evropě kampaň úspěšně přispívá ke zvýšení povědomí o problematice mobility a inspiruje ke každodennímu pohybu tisíce lidí.

Principy a přínosy kampaně shrnuje materiál Do práce na kole, aneb proč potřebujeme podporovat cyklodopravu  [ 2,13 MB] . Kampaně zastřešuje aktualizovaná Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy, která bude projednána v roce 2013.

Cílem je především bourání předsudků, vyvracení mýtů a omylů a oproštění se od negativního vztahu k jízdnímu kolu jako takovému. Jízdní kolo je třeba považovat za funkční, praktický a užitečný nástroj určený k aktivnímu pohybu po městě a jako nedílnou součást životního stylu všech populačních skupin obyvatelstva.

Jedním z opatření je právě návrh podpory programu „Do práce na kole“, který je zaměřen na podporu chytré a zodpovědné firemní mobility a jehož cílem je motivovat co nejvíce lidí, aby se dopravovali do práce a z práce na kole.

Kampaně: Do práce na kole: Předání Praha

Vyhlášení výsledků kampaně Do práce na kole v Praze (2011)

Kampaně: Do práce na kole: Předání Pardubice

Vyhlášení výsledků kampaně Do práce na kole v Pardubicích (2011)

Související zprávy a studie:

 

Aktualizace stránky: 10.4.2017  ▫  Publikováno: 26.8.2011

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook