Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Marketing
Nástroje komunikace

Proč je důležitá komunikace?

V marketingu je vždy důležitá komunikace. Měli bychom vědět, s kým a jak dobře komunikovat, tedy znát své cílové skupiny, a komunikaci tomu přizpůsobit.

Pamatujte, dobrou komunikací můžete změnit vnímání toho, co děláte, a to i v případech, kdy výsledky nejsou takové, jaké byste si přáli. Nad tím, jak komunikovat, byste se měli zamýšlet nejen u velkých projektů, jako je třeba budování nových cyklostezek, ale i u drobnějších aktivit, např. uzavření komunikace pro cyklisty vlivem stavby.

Jak správně komunikovat?

Je zřejmé, že určité cílové skupiny oslovíme některými komunikačními nástroji velice efektivně, jiné nikoli. Zatímco pro mladé lidi může být vhodnou formou komunikace facebook, pro podnikatele rádio, tak pro seniory třeba PR články v bezplatných novinách, co chodí do schránky, či v radničním zpravodaji.
Při každé aktivitě či přímo kampani je důležité vhodně kombinovat jednotlivé komunikační prostředky tak, aby se jejich účinnost znásobovala. Vhodný marketingový mix, jak se správnému namíchání komunikačního koktejlu říká, bývá mnohdy jedním z klíčových rozhodnutí, které vede k úspěšnému marketingu, a zvedá povědomí značky, v našem případě celospolečenský kredit cyklistické dopravy.

Jak na to?

  • Stanovte si hlavní a dílčí cíle
  • Určete cílové skupiny, na které se pro dosažení vašich cílů musíte zaměřit
  • Zvolte nástroje, které budou pro komunikaci s jednotlivými cílovými skupinami efektivní
  • Stanovte si kritéria pro úspěšnost komunikace
  • Vyberte hlavní téma
  • Zpracujte téma stanovenými prostředky
  • Ve stanoveném čase vyhodnoťte úspěšnost (negativa si ponechte jako zkušenost pro další komunikaci).
Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 27.9.2012

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook