Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Marketing
Studenti

Střední škola

Ke změně dopravního chování může znovu dojít s nástupem na střední školu. Cesta do školy bývá často delší než dříve, jízda na kole tedy může být zdravější alternativou než jízda VHD a nebo autem a rychlejší alternativou než chůze. Jízdní kolo mohou studenti využít i pro variantu „Bike+Ride“. Zde je ale nutné vyřešit častý problém se zákazem dojíždění do škol.

Partnery při prosazování změn se mohou stát:

 • Základní školy
 • Střední školy
 • Obchody se školními učebnicemi a školními potřebami
 • Rodiče
 • Instituce zodpovědné za provoz veřejné dopravy

Příklady osvědčených propagačních akcí (www.lifecycle.cc):

 • „Motivační program pro žáky“ v rámci LIFE CYCLE v portugalském Aveiro
 • Projekt „Krása a jízdní kolo“ v Exeteru, Velká Británie
 • Projekt „Trento na jízdním kole – dopravní hra“ v italském Trentu

Vysoká škola

Zahájení vysokoškolského studia je další významnou příležitostí, kdy lze ovlivnit dopravní chování člověka, zvlášť, když v této souvislosti musí student odejít z domova. Špatnou zprávou je, že vysoké školy a univerzity neřeší podporu různé druhy dopravy včetně cyklistické a jen výjimečně se snaží zajistit dobré dopravní spojení. Propagace cyklistické dopravy přitom má v této části života často usnadněnou cestu i vzhledem k nízkým příjmům většiny studentů – a pozitivní zkušenost s cyklistickou dopravou jako součástí vysokoškolského života může zajistit silný celoživotní vztah mezi studentem a jízdním kolem.

Partneři při prosazování změn mohou být:

 • Univerzity a další vysokoškolské instituce
 • Studentské svazy/odbory
 • Instituce zodpovědné za provoz veřejné dopravy
 • Cykloobchody
 • Zdravotní pojišťovny

Příklady osvědčených propagačních akcí (www.lifecycle.cc):

 • Akce „Do práce/Do školy na kole“ v rámci LIFE CYCLE, Belgie
 • Kampaň „Do práce/Do školy na kole“ v rámci LIFE CYCLE v portugalském Aveiru
   
Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 27.9.2012

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook