Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Marketing
Zkušenosti z Evropy: Dánské příklady

Kampaň Pořadatel Zaměření Cílová skupina Koncepce Výsledek

Jezdíme do práce na kole

Kampaně: Zkušenosti z Evropy: Dánské příklady: Logo1

Dánská cyklistická federace a Firmaidrctten (národní sportovní organizace na podporu sportovního vyžití na pracovišti Povzbudit více lidí k dojíždění do práce na kole; důraz na životní prostředí, zdraví a dopravní kolapsy Dospělé osoby Zaregistrujete se jako tým. Cílem je jezdit do a z prá e na kole co nejčastěji v daném časovém období. Síla kampaně vychází ze smyslu komunity na pracovišti. Ročně 80 000 – 100 000 účastníků, 8% z nich jsou noví cyklisté. To znamená 10 000 nových cyklistů, kteří se ročně připojí ke kampani.

Vítr v zádech na cyklotrasách

Kampaně: Zkušenosti z Evropy: Dánské příklady: Logo2

Město Odense Přesvědčit osoby dojíždějící autem, aby raději jezdily na kole Dospělé osoby 100 řidičů osobních aut je na půl roku zdarma vybaveno elektrokolem Vyhodnocení kampaně ukázalo, že přibližně polovina účastníků používala místo auta elektrokolo 4-5krát týdně. Zhruba dvě třetiny účastníků jezdilo na kole nebo elektrokole spíš než autem i v době posledního hodnocení tři měsíce po ukončení kampaně. Kampaň tedy velmi úspěšně dostala řidiče z aut do sedel jízdních kol.

Uvítací kampaň

Kampaně: Zkušenosti z Evropy: Dánské příklady: Logo3

Město Kodaň Povzbudit nové obyvatele města, aby jezdili na kole. Dospělé osoby Kodaň zažije každoročně 10% populační obrat. Noví obyvatelé obdrží cyklistický uvítací balíček s cyklomapou města, tipy na cyklostezky a sadou cyklistických světel. V době tisku ještě hodnocení neproběhlo.

Snabelraes

Kampaně: Zkušenosti z Evropy: Dánské příklady: Logo4

Město Aarhus Ať si malé děti užijí legraci, když se učí jezdit na kole. Dospělé osoby / děti Získat víc dětí pro jízdu na kole; centra denní péče a pečovatelé o děti si mohou objednat návštěvu autobusu Snabelraes. V autobuse je malá skupinka instruktorů, kteří s dětmi hrají cyklistické hry, dále je tam 10 odrážecích kol, přilby, a také maskot Snabelraes, slon Snabel. Cílem návštěvy je inspirovat děti, rodiče i pedagogy, aby jízdu na kole a cyklistické hry začlenili do každodenního života dětí. Snabelraes navštívil v roce 2010 více než 30 institucí v Aarhusu. Kromě toho získala tato aktivita v roce 2011 cenu bezpečnosti silničního provozu od GF pojišťovny.
Spacey z CyclosKampaně: Zkušenosti z Evropy: Dánské příklady: Logo5u Město Frederiksberg Dosáhnout toho, aby děti školního věku jezdily do školy a ze školy na kole 3 – 15 let V rámci kampaně rozdává pracovní skupina rodičům letáky s násl dujícím obsahem: informace o kampani, rady o tom, jak mají děti jezdit na kole, plakát s dětskou hrou a časový rozvrh, do kterého si děti zaznamenávají své cesty na kole a použití cyklistické přilby. Děti dostanou malý dárek včetně soutěžní brožurky. Děti jsou vyzvány, aby skočily na své jízdní kolo, pokud možno s maminkou a tatínkem, a brožurku odevzdaly. V době tisku ještě hodnocení neproběhlo.

Všechny děti jezdí na kole

Kampaně: Zkušenosti z Evropy: Dánské příklady: Logo6

  Přimět školní děti, aby jezdily do školy na kole a nezapomínaly na cyklistickou přilbu Školní děti, ročníky 0 - 10 Kampaň je založena na pocitu sounáležitosti, který mezi školními dětmi již existuje. Zúčastněné třídy soutěžily, která z nich bude na kole jezdit v daném časovém období víc. Za každý den na kole dostali žáci 1 bod, další bod za použití přilby. V roce 2010 se účastnilo více než 140 000 dětí z celé země. Během dvou týdnů trvání kampaně děti na kolech jezdily více než 637 000 dní a přilbu používaly více než 559 000 dní (90% přilbu použilo). 30% dětí baví jízda na kole po skončení kampaně víc než před ní.

Kolem světa za osmdesát dní

Kampaně: Zkušenosti z Evropy: Dánské příklady: Logo7

Město Aarhus Dosáhnout toho, aby jízda na kole byla pro děti zábavou a aby chtěly na kole jezdit častěji Školní děti v 6. a 7. třídách Školní děti se účastní kamarádských soutěží, např. kdo dojede na kole dál. Každá třída dostane GPS, ta připisuje na účet třídy kilometry, které děti ujedou na kole. Děti se v jízdě střídají. Děti pak své kilometry nahrají na webové stránky aza každý ujetý kilometr se virtuální dr. Globe posune na své cestě kolem světa o odpovídající vzdálenost. Přihlášeno 370 dětí ze 17 tříd. 62% zúčastněných dětí jezdilo na kole více než obvykle a 40% dětí si s sebou vzalo svá jízdní kola na cesty, které by jinak proběhly pouze autem.
Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 27.9.2012

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook