Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Marketing
Zkušenosti z Evropy: Projekt MOBILE 2020

Dva evropské projekty Central MeetBike a Mobile2020, které se zaměřují na podporu a rozvoj cyklodopravy v ČR spojili síly ke společnému cíli . Oba projekty mají sehrát klíčovou roli při vytvoření Národní cyklistické akademii a při naplňování aktualizované Cyklostrategie 2012, Priority 3 – Metodické podpoře rozvoje cyklistické dopravy ve městech.

Cílem je předat poznatky a zkušenosti těm, kteří rozhodují o cyklistických strategiích a plánují a navrhují cyklistickou infrastrukturu. Jen dobře informovaní odborníci a politici mohou změnit postoj a situaci v oblasti podpory cyklistické dopravy, bez nich není možné dále přenášet podobné myšlenky směrem k široké uživatelské veřejnosti.

Kampaně: Projekt MOBILE 2020: Logo Mobile 2020

Projekt Mobile2020 odstartoval v květnu 2011 a poběží do dubna 2014. Mobile2020 je součástí programu Evropské unie ’Inteligentni Energie – Evropa pro trvale udržitelnou budoucnost’, spadající pod Výkonný orgán pro konkurenceschopnost a inovaci (EACI). Je implementován v jedenácti zemích střední a východní Evropy. V České republice je za realizaci projektu zodpovědné Regionální environmentální centrum, Česká republika, o.p.s. (REC ČR), jehož prioritou je vytvoření prostředí vhodného pro ukotvení, propagaci a pozitivní rozvoj cyklodopravy, jako rovnocenné formy dopravy v malých a středně velkých městech.

Aktuálně:

Kampaně: Projekt MOBILE 2020: Logo REC

Regionální environmentální centrum, Česká republika, o.p.s. (REC ČR). Založena v roce 1996, REC ČR funguje jako česká kancelář mezinárodní organizace Regionální Environmentální Centrum pro střední a východní Evropu (REC). REC ČR sídlí v Praze a naší snahou je naplnit poslání REC tím, že pomáháme řešit otázky ochrany životního prostředí zejména ve střední a východní Evropě. REC ČR podporuje spolupráci mezi vládami, nevládními organizacemi, firmami a dalšími subjekty aktivně se podílejícími na ochraně životního prostředí a usnadňuje volnou výměnu informací a účast veřejnosti na rozhodování o ochraně životního prostředí. Společně s našimi partnery v České republice (např. ministerstva, regionální a místní orgány, nevládní organizace, vysoké školy a subjekty soukromé sféry) REC ČR realizuje projekty v oblasti vodního hospodářství, klimatických změn, udržitelného rozvoje, ekologických forem dopravy a osvětové činnosti.

Ke stažení

Kontakt:

Tomáš Řeháček,
REC ČR, Projektový manažer projektu Mobile2020,
trehacek@rec.org,
+36 26 504 000 linka 308 nebo +36 209 387 096
http://czechrepublic.rec.org
www.mobile2020.eu

Aktualizace stránky: 19.5.2014  ▫  Publikováno: 28.2.2012

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook