Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Marketing
Značka cykloměsta

Co to je značka (brand) cykloměsta

Představuje ji logo, které je součástí a vizuálně sjednocujícím prvkem městského cyklomarketingu.

Co má značka vyjadřovat

Aktivní a systematický přístup a podporu města cyklistické dopravě.

K čemu má značka sloužit

Má sloužit jako spojující vizuální prvek všech procyklistických aktivit, které město vyvíjí. Úspěšně pomáhá „prodávat“ produkt „cyklistická doprava“ obyvatelům i návštěvníkům města a spolu s ostatními hlavně marketingovými nástroji je součástí celkového image města. Síla značky se uplatní, pokud byla vhodně navržena a pokud je vhodně a často užívána.

Jak vytvořit značku

Značka (angl. brand) cykloměsta je podobně jako ostatní značky vnímána spolu s produktem, který prezentuje, tedy cyklistickou dopravou. Měla by tedy vizuálně evokovat jízdu na kole či používání kola. Vhodné je, když se značkou podaří vyjádřit i směr či cíl, kterého chce město podporou cyklistiky dosáhnout.

Kde a jak značku použít

  • na propagačních materiálech (cyklomapy, cyklobrožury, letáky na cykloakce)
  • na internetových stránkách města o cyklodopravě
  • na cyklostojanech
  • na sčítačích cyklistů a pěších
  • na ukazatelích a informačních tabulích pro cyklisty v ulicích města
  • na drobné infrastruktuře pro cyklisty (veřejná pumpička na kola, automat na koupi duše na kolo, veřejné servisní místo s nářadím)
  • na veřejných kolech (Bike Sharing System)
  • na cyklopointu, tedy místě, kde město soustředěně nabízí informace o cyklistické dopravě a nebo pořádá akce pro cyklisty
  • na propagačních předmětech (trička, zvonky, pumpičky, reflexní pásky atp.)

Příklady cykloznaček měst

Svoji cyklistickou značku neboli brand má již většina velkých měst, která aktivně podporují cyklistickou dopravu. Níže můžete srovnat jejich srozumitelnost a vypovídací hodnotu z pozice cizince ve městě. K nemalým kvalitám značky patří i nápad, který člověk pochopí a pomůže mu si značku zapamatovat a správně ji identifikovat.

Logo cykloměsta Rostock   Logo cykloměsta new york    Logo cykloměsta Londýn

Logo cykloměsta Baden-Wurttemberg    Logo cykloměsta Bici Bolzano    Logo cykloměsta Sydney

Dále uvádíme příklady několika zahraničních měst a prvního českého, které se o vlastní cykloznačku pokusilo:

Mnichov

Logo cykloměsta Mnichov

Svoji kampaň připravil na základě analytické studie, která jako jeden z kroků akčního plánu doporučila komplexní marketing cyklistické dopravy vč. vytvoření vlastní cykloznačky města. Na základě věčné rivality Mnichova s Berlínem (podobně jako u nás např. Pardubice a Hradec Králové) se součástí značky stal i nápis Radlhauptstadt (hlavní město cyklistů) vystihující cíl Mnichova stát se nejcyklističtějším městem v Německu. Mnichovský cyklobrand najdete na např. cyklostránkách města ale i na všech propagačních materiálech.

Marketing: Značka cykloměsta: Mnichov: web – screenshoot Marketing: Značka cykloměsta: Mnichov: Radlnacht - plakát

Vídeň

Logo cykloměsta vídeň

Vídeň svoji kampaň připravovala pro rok 2013, kdy se ve městě konala největší evropská cyklokonference Velocity. Vídeňskou cykloznačkou byla opatřena všechna bikesharingová kola pro účastníky, veškeré cyklistické propagační materiály včetně cyklomap, i pro tuto příležitost otevřený FahrRADhaus (cyklodům, slovní hříčka pro označení místa, v blízkosti radnice, německy Rathaus), nově instalované sčítače cyklistů a samozřejmě internetové stránky pro cyklisty.

Marketing: Značka cykloměsta: Vídeň: Sčítač Marketing: Značka cykloměsta: Vídeň: Veřejná kola Marketing: Značka cykloměsta: Vídeň: FahrRADhaus

Kodaň

Logo cykloměsta Kodaň

Kodaň patří k prvním městům, která si vytvořila svoji cykloznačku.
Jednoduchou a každému vč. cizinců srozumitelnou kombinací obrázku kola, písmen a barev I Marketing: Značka cykloměsta: Kodaň: Kolo CPH (=I bike Copenhagen tedy česky Cyklistuju po Kodani) vyjádřilo město svůj pozitivní vztah k cyklistům, tedy že je má rádo.
Grafické ztvárnění totiž připomíná známý nápis „I Marketing: Značka cykloměsta: Kodaň: Srdce CPH“ (česky Miluji Kodaň). Logo se pak objevuje např. na sčítači cyklistů či právě na tričkách sloužících jako suvenýr.

Marketing: Značka cykloměsta: Kodaň: Sčítač   Marketing: Značka cykloměsta: Kodaň: Strategie

Pardubice

Logo cykloměsta Pardubice

V ČR vytvořilo samostatnou cykloznačku jako spojující prvek městského cyklomarketingu jako první město Pardubice. Při její tvorbě vycházelo z městského loga a jeho barevnosti, přičemž nápis evokující spojení s cyklistikou vytvořilo vhodnou cyklohříčkou s písmenky.

 

 

 

Novinky: Koně nahradilo kolo, Pardubice mají svůj nový cyklo-brand foto 1 Novinky: Koně nahradilo kolo, Pardubice mají svůj nový cyklo-brand foto 2

Odkazy:

Aktualizace stránky: 19.5.2014  ▫  Publikováno: 29.10.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook