Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing
Logo rozcestník: Ceskojede.cz Logo rozcestník: Cyklokonference.cz
Logo rozcestník: Asociace Cyklomest Logo rozcestník: BESIP

Cyklostrategie 2013

Schválenou Cyklostrategii 2013 najdete zde  [ 3,24 MB] .

Národní stategie rozvoje cyklistické dopravy - proč a jak?

Autor:

Formou několika příběhů ilustruje hlavní problémy, se kterými se dnes setkávají města, podnikatelé i občané a které se nový vládní dokument snaží řešit.

Celý text článku je ke stažení zde.

Na ukázku vybíráme jeden z příběhů:

Příběh pátý – Kdo jede na kole, nemusí být vždy jen sportovec

Rodina s dětmi, Praha: Jízdní kolo bylo vždy přirozenou součástí našeho života. S manželem jsme stále odkládali pořízení osobního automobilu, oba jsme to vnímali spíš jako komplikaci. Bydleli jsme v Kralupech nad Vltavou, kde už před 15 lety byla síť cyklostezek. Kolo jsme proto používali k cestám na vlakové nádraží, pro pochůzky po městě i k výletům do okolí. Po přestěhování do Prahy, kde je dobře fungující městská doprava, jsme koupi automobilu opět odložili. Naše dvě dcery přijaly jízdní kolo jako fakt a cestu do mateřské školky absolvovaly pravidelně v cyklopřívěsu, za špatného počasí jsme jezdili tramvají. Často jsme slýchali, jak lidé v našem okolí říkají: „Vy jste ale sportovci!“ nebo „Já bych se o děti bál/a.“ Měla jsem pocit, že naše jednání je pro ně nepochopitelné a pro mnoho z nich jsme jednoduše „ekologičtí aktivisté“.

Mnoho lidí, kteří se rozhodnou používat jízdní kolo, se setkává s nepochopením ze strany svého okolí. Přestože používání jízdního kola k přepravě dětí má prokazatelně lepší efekt na jejich zdraví a psychický i sociální vývoj, na mnoha místech stále patří automobil mezi základní standard. Do 18 let je tak mnoho mladých lidí odkázáno na služby „Mama Taxi“. Používání jízdního kola je přitom ve věku dospívání přirozené, zvyšuje samostatnost dětí a jejich sebevědomí.

Cyklostrategie se snaží bourat předsudky ve vztahu k jízdnímu kolu. Jízdní kolo by se mělo stát součástí životního stylu všech populačních skupin obyvatelstva, především dětí a mládeže. Součástí vzdělávání ve školách by měla být nejen výchova k pasivní bezpečnosti na kole, ale ke změně dopravního chování. K tomu
může sloužit například zařazení projektu Bezpečně do školy.

Články: Národní stategie rozvoje cyklistické dopravy - proč a jak? titulka

 

« seznam všech článků

Aktualizace stránky: 9.4.2013  ▫  Publikováno: 9.4.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook