Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing
Logo rozcestník: Ceskojede.cz Logo rozcestník: Cyklokonference.cz
Logo rozcestník: Asociace Cyklomest Logo rozcestník: BESIP

Cyklostrategie 2013

Schválenou Cyklostrategii 2013 najdete zde  [ 3,24 MB] .

Asociace měst pro cyklisty byla založena

2.7.2013
 
Novinky: Asociace měst pro cyklisty byla založena logo

 

Na ustavující schůzi nové Asociace měst pro cyklisty se v Praze setkali zástupci více než dvou desítek zakladatelských měst a dalších subjektů. Nová asociace chce společně prosazovat nový pohled na dopravu v našich městech a vychovávat odborníky na dopravu. Inspirací jim přitom budou příklady ze zahraničí, stejně jako vzájemná spolupráce a výměna zkušeností se zaváděním nových opatření u nás.
 
Důležitá bude také změna legislativních předpisů, které brzdí města při budování nové bezpečné a někdy i levnější infrastruktury. „Téma podpory cyklodopravy jde napříč politickými stranami. Také proto jsme oslovili v polovině června obě komory Parlamentu ČR a požádali je o podporu,“ vysvětluje první kroky Asociace její předseda Jaroslav Vymazal, primátor Jihlavy. Reakce zaskočila samotné iniciátory - téměř okamžitě vznikla iniciativa mezi poslanci, kteří vyjádřili myšlenkám asociace zelenou. Vzniklo Memorandum o podpoře cyklistické dopravy, ke kterému v současné době připojují své podpisyposlanci a senátoři napříč politickým spektrem. „Těší mě, že všichni dotčení aktéři - vláda, města i poslanci – každý svým dílem vyjádřili podporu cyklistice,“ říká o vzniku Asociace a prvních krocích autor memoranda, poslanec Jiří Rusnok.
 
Novinky: Asociace měst pro cyklisty byla založena foto1Ze zkušeností jednotlivých měst a obcí vychází také nová Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 – 2020 (Cyklostrategie 2013), kterou 22. května 2013 schválila vláda ČR. Právě při její tvorbě se města sešla, aby zde soustředila návrhy na řešení hlavních překážek, které cyklistům často zbytečně komplikují život. „Cyklostrategie vznikala doslova odspoda, z podnětů jednotlivých měst. Od okamžiku jejího vzniku začalo být čím dál tím více jasné, že musí vzniknout nějaký jasně definovaný subjekt, který by myšlenky vládního strategického dokumentu uváděl do praxe,“ říká o okolnostech založení Asociace Jaroslav Vymazal.
Slavnostního křtu se dočkala nová brožura s příběhy, které ukazují typické nešvary a překážky pro cyklistiku v českých městech. Jejím cílem bylo upozornit na hlavní bolesti, se kterými se při podpoře cyklistiky potýkají naše města a obce i samotní cyklisté. Uvedené problémy přitom zahrnují jak bariéry v podobě špatných či chybějících předpisů a norem, tak vnímání cyklistické dopravy.
Obdobné projekty vznikají také v zahraničí. Jedním z hlavních počinů je síť cykloměst „Cities for Cyclists“, která vznikla pod záštitou Evropské cyklistické federace(ECF) se sídlem v Bruselu. Obdobné projekty jsou známé z Finska, Německa či Francie.
 
Nová asociace chce prosazovat jednoduchá a levná systémová opatření inspirovaná již ověřenými zahraničními zkušenostmi z cyklisticky vyspělých států. „Doufám, že budeme dobrým a stabilním partnerem. Asociace měst pro cyklisty může pomoci tomu, aby se vládou přijatá Cyklostrategie naplnila a aby práce na tom probíhaly i v politicky nestálé situaci,“ zhodnotil na závěr význam nového sdružení Jaroslav Vymazal.

 

 Novinky: Asociace měst pro cyklisty byla založena foto2

 Podrobné informace najdete v sekci tiskové zprávy.

 

« seznam všech novinek

Aktualizace stránky: 2.7.2013  ▫  Publikováno: 2.7.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook