Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing
Logo rozcestník: Ceskojede.cz Logo rozcestník: Cyklokonference.cz
Logo rozcestník: Asociace Cyklomest Logo rozcestník: BESIP

Cyklostrategie 2013

Schválenou Cyklostrategii 2013 najdete zde  [ 3,24 MB] .

Bezpečnostní audity u cyklostezek nebudou zavedeny

27.11.2013
 
Novinky: Bezpečnostní audity u cyklostezek nebudou zavedeny foto1

Ministerstvo dopravy mění pravidla pro poskytování příspěvku na výstavbu a údržbu cyklostezek Státním fondem dopravní infrastruktury pro rok 2014.

V průběhu schvalování pravidel pro poskytování příspěvků Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2014 vyvstala otázka povinného zavedení bezpečnostního auditu. Na popud Dopravní komise Svazu měst a obcí, v jejímž čele je europoslanec Vojtěch Mynář, se Svaz měst a obcí ČR obrátil na Ministerstvo dopravy s žádostí, aby zabránilo jejich zavedení. Podle iniciátorů se jedná o nesystémové řešení, které má jen zakrýt neodbornost některých projektantů. Zavedení bezpečnostních auditů by nepochybně prodloužilo projektovací fázi výstavby, prodražilo zakázky a k celkově zvýšilo administrativní zátěž. Ani provedení bezpečnostního auditu by přitom nemuselo vést ke zkvalitnění projektu, poněvadž auditoři by stejně jako projektanti museli splňovat velmi podobné, ne- li stejné nároky na výkon této vysoce odborné činnosti.

Také díky této iniciativě došlo Ministerstvo dopravy k názoru, že zavedení bezpečnostního auditu je nedílnou náležitostí projektové žádosti pouze v případě akcí, u kterých již byl zpracován. U ostatních tedy nutnou podmínkou žádosti o příspěvek není a přinejmenším ani v následujícím roce nebude. Tím se Svazu měst a obcí v součinnosti s Ministerstvem dopravy podařilo velmi efektivním způsobem zabránit jedné z možných překážek rozvoje cyklistické infrastruktury a tím i snad přispět k jejímu dalšímu rozvoji.

Členy Dopravní komise SMO jsou i členové Asocice měst pro cyklisty.

 

« seznam všech novinek

Aktualizace stránky: 9.12.2013  ▫  Publikováno: 27.11.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook