Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing
Logo rozcestník: Ceskojede.cz Logo rozcestník: Cyklokonference.cz
Logo rozcestník: Asociace Cyklomest Logo rozcestník: BESIP

Cyklostrategie 2013

Schválenou Cyklostrategii 2013 najdete zde  [ 3,24 MB] .

Chytrá města budou mít svůj časopis Smart Cities

16.10.2013
 
Novinky: Chytrá města budou mít svůj časopis Smart Cities

Na říjen tohoto roku se chystá vydání zahajovacího nultého čísla nového časopisu Smart Cities. Časopis určený těm, kteří ovlivňují vzhled a fungování našich měst, bude inspirovat i srovnávat naše města s těmi zahraničními. Jeho hlavním cílem je dostat informace o nových a moderních řešeních (i technologických), která mohou zlepšit život a pohyb občanům i návštěvníkům českých a slovenských měst. Nad časopisem převzala záštitu Asociace měst pro cyklisty.

„Chceme ukázat nová chytrá řešení, která u nás i v zahraničí vznikají, a prezentovat je jako příklady hodné následování,“ uvedl David Bárta z CDV, který s myšlenkou takového časopisu před několika měsíci přišel. Nejde přitom jen o příklady samotné. „Jde o to pochopit souvislosti, uvědomit si, proč by měla některá řešení vlastně vzniknout a jak k problémům přistupovat,“ dodává jeho kolega z CDV národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek. Záměr časopisu je plně totožný i s cílem Asociace měst pro cyklisty, tedy především představení VIZE 25, která sleduje rozvoj městské mobility jako systému s vyváženým podílem jednotlivých složek dopravy. Asociaci nejde totiž jen o podporu cyklistické dopravy jako takové, ale o řešení dopravy jako celku. „Život města je úzce vázán na veřejné prostory a dopravu. Město, které je dokáže efektivně řešit ke spokojenosti svých obyvatel i návštěvníků, je příjemné pro život i pro návštěvu,“ dodává předseda Asociace měst pro cyklisty jihlavský primátor Jaroslav Vymazal.

Časopis bude mít čtyři hlavní rubriky. První z nich CityArch bude věnovaná urbanismu a veřejnému prostoru, druhá CityBrand pak marketingové strategii a chytrým aplikacím ve městech. Třetí stálá rubrika CityPunk se zaměří na pozici města jako organizátora občanských aktivit a poslední rubrika CityLife bude mapovat města z pohledu občana a jeho motivace užívání prostoru a služeb. Stálá rubrika SmartCity pak představí chytrá města a některé z jejich chytrých nástrojů a řešení.

Nový časopis má vycházet od ledna 2014 pravidelně jako čtvrtletník. Každé číslo bude mít hlavní téma. Zatímco letošní nulté číslo se zaměřuje na největší problém našich měst, parkování, první lednové číslo se bude věnovat elektronizaci dat, dubnové číslo pak odpadovému hospodářství, červencové inteligentním budovám a čtvrté plánům udržitelné mobility. Čtyři různé pohledy na každé téma ve čtyřech rubrikách i mimo ně budou podané odborníky z daných oblastí.

Časopis si můžete vyžádat u nakladatele, grafického studia a nakladatelství Pixl-e, na adrese info@scmagazine.cz. Distribuce nultého čísla je provedena rozesláním adresně na relevantní odbory všech českých a slovenských měst s více než pěti tisíci obyvateli, a také přímo na setkání Asociace tajemníků měst a obcí 20. října v Mikulově a na semináři Smart Cities 31. října v Praze. Současně s časopisem budou články od listopadu zveřejňovány v elektronické podobě na stránkách www.scmagazine.cz.

 

« seznam všech novinek

Aktualizace stránky: 16.10.2013  ▫  Publikováno: 16.10.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook