Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing
Logo rozcestník: Ceskojede.cz Logo rozcestník: Cyklokonference.cz
Logo rozcestník: Asociace Cyklomest Logo rozcestník: BESIP

Cyklostrategie 2013

Schválenou Cyklostrategii 2013 najdete zde  [ 3,24 MB] .

Cyklokonference v Pardubicích představila nový pohled na plánování dopravy Vize 25

16.9.2013
 
Novinka: Cyklokonference v Pardubicích představila nový pohled na plánování dopravy Vize 25 foto1

Tradiční cyklokonference dnes odstartovala v budově Univerzity Pardubice. Do východočeské metropole se sjeli účastníci Asociace měst pro cyklisty, své zkušenosti tu nabídli také zahraniční dopravní experti. Města, která se sdružila v asociaci, chtějí nejen zlepšit podmínky cyklistů, ale udělat z cyklistické dopravy nedílnou součást celkového dopravního systému. Nejen o tom jednají účastníci konference, jejímž hlavním tématem je integrované dopravní plánování a téma Vize 25. Setkání se zúčastnili především zástupci měst, ale také Ministerstva dopravy, Policie ČR, reprezentanti médií, vysokých škol či nevládních organizací.

„Při přípravě a realizaci opatření pro cyklisty je nutná spolupráce více partnerů. Když jeden z nich navrhované řešení nepodpoří nebo se jen striktně drží předpisů, které na takovou situaci nepamatují, nové opatření pro cyklisty prostě nevznikne a cyklisté se místu buď budou stále vyhýbat, nebo prostě na kole jezdit nebudou,“ komentuje stávající situaci předseda nově vzniklé Asociace měst pro cyklisty jihlavský primátor Jaroslav Vymazal. „To jsou některé důsledky stávajícího systému, který chceme změnit,“ dodává Jaroslav Vymazal. „Existuje zažitá představa, že plnohodnotné užívání jízdního kola ve městě zajistíme tím, že postavíme cyklostezky. Ale skutečně vhodné podmínky pro městskou cyklistiku nikdy nevytvoříme pouze pomocí několika tras v parcích, na nábřežích nebo kdekoli jinde, kde zrovna zbývá místo,“ uvádí profesor Gerd Axel-Ahrens z Technické university v Drážďanech. „Důvod neúspěchu je prostý. Cyklistická doprava stále není brána vážně a nerozumí se jejím přínosům. Překonat zavedená klišé je jedním z nejtěžších úkolů pro zavádění nových myšlenek a postupů,“ dodává národní cyklokoordinátor a jednatel nově vzniklé Asociace měst pro cyklisty Jaroslav Martinek.

„Je paradoxní, že například cyklopruhy v komunikaci někde vzniknout mohou, v jiném městě to ale nejde. Tohle přece není normální situace a města si to uvědomují,“ říká Jaroslav Martinek. Většina problémů vzniká z neznalosti nebo nepochopení záměru, nebo jen tím, že se úředníci striktně drží často zastaralých předpisů. Přitom někde by stačila jednoduchá legislativní změna a řešení pro cyklisty by mohlo být realizováno třeba až o řád levněji. Klíčové přitom je, aby se na cyklisty nezapomínalo při plánování všech dopravních staveb a při úpravách veřejného prostoru, jako jsou parky, nábřeží apod. Kolo je vhodný dopravní prostředek pro kombinaci s jinou dopravou. Může pomoci většímu využití veřejné dopravy, pokud budou přestupní uzly, jako jsou zastávky a nádraží, vybaveny pro pohyb a parkování cyklistů. „Pokud se na potřeby všech druhů dopravy bude myslet již při projektování, výsledné řešení bude kvalitnější a levnější. Pro tato řešení ale potřebujeme proškolit lidi a upravit legislativu. Právě tak nás to učí naši němečtí kolegové z Technické university v Drážďanech,“ uvádí Jaroslav Martinek.

Novinka: Cyklokonference v Pardubicích představila nový pohled na plánování dopravy Vize 25 foto3

Na konferenci se představily také návrhy českých měst na změnu legislativy.

Právě na základě německých zkušeností a spolupráce s drážďanskou univerzitou vznikl dokument nazvaný List nepopsaného papíru. Prioritou tohoto dokumentu není podpora cyklistické dopravy. Jde v něm o vyváženou pozornost jednotlivým druhům dopravy, které vytvoří stabilizovaný dopravní systém ve městech. Tímto směrem se vydaly také východočeské Pardubice, které v posledních několika letech vytvořily řadu nových opatření pro začlenění kol do každodenní dopravy.  „V Pardubicích je poměr jednotlivých druhů dopravy podle posledního průzkumu, který proběhl v rámci projektu Central MeetBike relativně vyvážený. Je to možná také tím, že více než tři čtvrtiny cest jsou kratší než 5 kilometrů,“ uvádí pardubický náměstek primátorky pro dopravu Michal Koláček. „Máme ale rezervy. Novým územním plánem chceme vytvořit kompaktní město, ve kterém lidé žijí, mají vše po ruce a nemusí se zbytečně přepravovat,“ dodává Michal Koláček. Právě Pardubice jsou místem, kde vznikla tzv. Vize 25 – myšlenka, že každému druhu dopravy by měla být věnována stejná pozornost.

Novinka: Cyklokonference v Pardubicích představila nový pohled na plánování dopravy Vize 25 foto2

Vize 25 a integrované dopravní plánování byly hlavním tématem konference. Nové metody integrovaného dopravního plánování tu představili zástupci Asociace měst pro cyklisty a Univerzity Pardubice. Zkušenosti ze soutěže dopravních řešení zase mohli zhodnotit představitelé Nadace Partnerství.

Zdařilá dopravní řešení ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti ocenila Nadace Partnerství v rámci letošního ročníku soutěže Cesty městy. Je určena pro města, regiony a kraje a na národní cyklokonferenci v Pardubicích byli vyhlášeni letošní vítězové. „Za dobu trvání soutěže zaznamenáváme v Česku příklon ke koncepci udržitelné dopravy. Názor, že řidič, chodec i cyklista musí v českých městech dostat stejný prostor, postupně přestává být názorem menšinovým, nicméně stále vzniká málo řešení, kde se s cyklodopravou počítá jako s integrovanou součástí celého řešení - nejen dopravního prostoru ale veřejného prostoru obecně,“ uvádí Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství, která soutěž Cesty městy organizuje.

„Cestou ke změně systému je výchova odborníků a úprava legislativy. Na obojím pracujeme,“ uvedl národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek. „Návrhy změn jsou v nové Cyklostrategii 2013, kterou schválila vláda v květnu tohoto roku. Města jen chtějí, aby se návrhy staly co nejdříve skutečností,“ dodává Jaroslav Martinek.

Tiskovou zprávu s fotografiemi z českých měst najdete v sekci Pro média.

Ke stažení

 

« seznam všech novinek

Aktualizace stránky: 17.9.2013  ▫  Publikováno: 16.9.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook