Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing
Logo rozcestník: Ceskojede.cz Logo rozcestník: Cyklokonference.cz
Logo rozcestník: Asociace Cyklomest Logo rozcestník: BESIP

Cyklostrategie 2013

Schválenou Cyklostrategii 2013 najdete zde  [ 3,24 MB] .

Města cyklistická se představila poslancům

20.6.2013
 
Novinky: Města cyklistická představila svoje cíle poslancům foto 1

Ve středu 19. 6. 2013 proběhl na půdě Poslanecké sněmovny ČR seminář o cyklistické dopravě, kterého se zúčastnili zástupci měst, kteří připravují v současné době novou Asociaci měst pro cyklisty. Právě tato města chtějí změnit stávající situaci, která leckdy z legislativních důvodů neumožňuje realizaci jednoduchých a levných opatření pro cyklisty. Semináře se zúčastnili poslanci napříč politickým spektrem, neboť situace ve městech je jim blízká a mají zájem ji zlepšit.

Konkrétní problémy měst na semináři představil  primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal, který zde hovořil jménem zakládajících členů Asociace měst pro cyklisty. Národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek pak ukázal, jak navrhuje tyto problémy řešit Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy na léta 2013-2020, kterou 22. května 2013 schválila vláda. Právě proto, že oblast cyklistiky se dotýká několika resortů (kromě dopravy a místního rozvoje také zdravotnictví, životního prostředí nebo vnitra), a to na různých úrovních správy (státní, krajská a lokální), potřebuje širokou podporu.

Novinky: Města cyklistická představila svoje cíle poslancům foto 2 Novinky: Města cyklistická představila svoje cíle poslancům foto 3 Novinky: Města cyklistická představila svoje cíle poslancům foto 4

V závěru semináře se zástupci měst obrátili na poslance se žádostí o podporu udržitelné mobility při prosazování naplňování těchto cílů:

  • Zařadit cyklistickou dopravu do naší trvale udržitelné dopravní politiky a strategie,
  • usilovat o systémové změny ve financování rozvoje dopravní infrastruktury v ČR ve prospěch cyklistické dopravy; nejde jen o přímé financování cyklostezek, ale také o realizaci nízkonákladových opatření, které mají rovněž vliv na zvyšování bezpečnost cyklistů,
  • usilovat o změny v legislativě ČR ve prospěch procyklistických opatření,
  • podporovat rozvoj cykloturistiky prostřednictvím projektu Česko jede.

Jednotlivé prezentace jsou ke stažení na www.cyklokonference.cz.

 

« seznam všech novinek

Aktualizace stránky: 20.6.2013  ▫  Publikováno: 20.6.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook