Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing
Logo rozcestník: Ceskojede.cz Logo rozcestník: Cyklokonference.cz
Logo rozcestník: Asociace Cyklomest Logo rozcestník: BESIP

Cyklostrategie 2013

Schválenou Cyklostrategii 2013 najdete zde  [ 3,24 MB] .

Potečou k nám v následujících sedmi letech peníze z EU na cyklostezky?

22.8.2013
 

Zdrojem, který výrazně pomáhá při stavbě cyklistické infrastruktury ve městech, stejně jako pro budování dálkových cyklistických tras, jsou Evropské fondy. V současné době se připravuje nastavení podmínek pro čerpání pro léta 2014–2020. Zatím se počítá s podporou výstavby cyklistické infrastruktury jen z Integrovaného regionálního operačního programu a to za předpokladu, že zde bude doplněna příslušná „věta“ o dané podpoře.
Ve hře je ovšem ještě jedna možnost. Zapracovat podporu cyklodopravy i do operačního programu Doprava. S pomocí investic z EU by mohla na mnoha místech vzniknout bezpečná řešení i pro cyklisty. Kromě toho, zmínka o cyklodopravě v tomto programu by byla signálem, že kola jsou považována za rovnoprávný dopravní prostředek. Rozhodující slovo v tuto chvíli mají vlády jednotlivých zemí, které tvoří konkrétní podmínky pro čerpání z evropských fondů. Asociace měst pro cyklisty, Nadace Partnerství a Evropská cyklistická federace se proto obrátili na Ministerstvo dopravy s žádostí, aby MD zvážilo možnost zařadit cyklistickou dopravu do OP Doprava 2014-2020. „Oslovili jsme Ministerstvo dopravy, které má přípravu podmínek ve své náplni,” komentoval nejnovější kroky jednatel Asociace měst pro cyklisty Jaroslav Martinek s tím, že jednání k danému tématu proběhne dne 27.8.2013 na MD.

Přestože v posledních pěti letech se díky nově vybudovaným cyklostezkám situace cyklistů v ČR  podstatně zlepšila, naše země se svojí dopravní sítí pro cyklisty zaostává nejen za vyspělými zeměmi západní Evropy, ale např. i za Maďarskem. V nedávno proběhlém průzkumu “Cycling Barometr” (Cyklistický barometr) se ČR umístila na 13. místě mezi zeměmi EU, předběhly ji mezi jinými například právě Maďarsko (8. místo) nebo Slovensko (9. místo).

Dopravní výbor Evropského parlamentu již koncem minulého roku schválil zařazení mezinárodní síť cyklotras EuroVelo do transevropské dopravní sítě TEN-T. Trasám EuroVelo se tak otevírají dveře k finanční podpoře v řádu miliard eur a projekty podél sítě budou mít snazší cestu například k financování dopravních staveb pro cyklisty. To by velmi ulevilo především malým obcím, které z důvodu finanční náročnosti dnes často budovat řešení pro cyklisty ani nemají zájem.

O situaci ve financování cyklodopravy bude jednat také konference v Pardubicích s názvem VIZE 25 – ŘEŠENÍ PRO MĚSTA.

 

 

« seznam všech novinek

Aktualizace stránky: 11.4.2017  ▫  Publikováno: 22.8.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook