Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing
Logo rozcestník: Ceskojede.cz Logo rozcestník: Cyklokonference.cz
Logo rozcestník: Asociace Cyklomest Logo rozcestník: BESIP

Cyklostrategie 2013

Schválenou Cyklostrategii 2013 najdete zde  [ 3,24 MB] .

Primátoři hlavních evropských metropolí si dali schůzku na Velo-city

16.6.2013
 

Na konferenci Velo-city, která skončila v pátek 14. června 2013, se do Vídně sjelo 1400 účastníků. Prestižní události se zúčastnili také zástupci České republiky. Díky podpoře agentury CzechTourism měla ČR poprvé v historii na konferenci Velo-city svůj stánek, kde se naše země prezentovala například vedle Nizozemska, Francie či Dánska. Nově vznikající Asociaci měst po cyklisty představil ve Vídni primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal.

Každé dva roky pořádá jedno z evropských měst nejvýznamnější cyklokonferenci Velo-city, každé dva roky se pak koná Velo-city Global, tedy největší světová cyklokonference. Letošní Velo-city2013 ve Vídni byla dosud největší, účastnilo se jí přes 1400 účastníků. Součástí všech Velo-city konferencí je pak Velo-city EXPO – expozice všeho, co se nějak cyklistiky týká. Poprvé v historii celé konference zde představilo svoji nabídku pro cyklisty také Česko, a to jak tu dopravní, tak i odpočinkovou. Česko se také pochlubilo novou Cyklostrategií 2013.

Novinka: Primátoři hlavních evropských metropolí si dali schůzku na Velo-city foto 13 

Na stánku se zastavovali jak odborníci, které zajímalo, jak to s cyklistikou v ČR vypadá, tak ti, kteří v ČR již na kole byli, nebo se k nám chtějí vypravit. Nabídka z regionů byla pestrá. Centrum dopravního výzkumu, které spolu s Nadací Partnerství shromažďovalo materiály, oslovilo jednotlivé kraje se žádostí o materiály v němčině a angličtině. Mnozí návštěvníci, ale na konferenci přijeli zdaleka (na Velo-city2013 bylo mnoho mimoevropských účastníků), a tak je spíš zajímalo, kde lze souhrnně a nejlépe v angličtině získat informace o možnostech pro cyklisty v ČR. Projekt Česko jede s internetovým portálem www.ceskojede.cz je tak dobrým startem, který potvrzuje správný směr, kterým by se měla ČR ubírat, nutně ale potřebuje realizaci dalších kroků vedoucích k jeho naplnění přehlednými informacemi ve světových jazycích.

Novinka: Primátoři hlavních evropských metropolí si dali schůzku na Velo-city příloha 31 Novinka: Primátoři hlavních evropských metropolí si dali schůzku na Velo-city příloha 32 Novinka: Primátoři hlavních evropských metropolí si dali schůzku na Velo-city příloha 33

Stánek také prezentoval vedení evropských dálkových tras EuroVelo, jejichž souhrnná délka v ČR je 2 100 km. Právě EuroVelo trasy patří mezi nejkvalitněji dobudované dálkové trasy u nás. Právě díky značce EuroVelo, která je známá po celé Evropě, se na stánku někteří zahraniční cyklisté ptali přímo na EuroVelo trasy.

Stánek se stal také výchozím bodem pro setkání českých účastníků konference a několikrát byl použit jako pozadí pro natáčení rozhovorů, což jistě pomůže propagaci České republiky jako oblíbené cyklistické destinace.

Novinka: Primátoři hlavních evropských metropolí si dali schůzku na Velo-city foto 10 Novinka: Primátoři hlavních evropských metropolí si dali schůzku na Velo-city foto 11 Novinka: Primátoři hlavních evropských metropolí si dali schůzku na Velo-city foto 24

Stánek České republiky byl předmětem zájmu zahraničních delegátů, kteří se zajímali nejen o novinky v rozvoji cyklodopravy, ale také o tipy na výlet u nás.

Konference měla několik hlavních témat, o kterých diskutovali v souběžných seminářích zástupci měst, státního sektoru, vysokých škol i cyklistických sdružení na místní i mezinárodní úrovni.

Novinka: Primátoři hlavních evropských metropolí si dali schůzku na Velo-city foto 6 Novinka: Primátoři hlavních evropských metropolí si dali schůzku na Velo-city foto 3 Novinka: Primátoři hlavních evropských metropolí si dali schůzku na Velo-city foto 5

Konference probíhala v hlavním sále vídeňské radnice, diskutovalo se i během přestávek.

Novinka: Primátoři hlavních evropských metropolí si dali schůzku na Velo-city foto 4 Novinka: Primátoři hlavních evropských metropolí si dali schůzku na Velo-city foto 7

Foto 1: Zleva náměstkyně primátora Vídně Maria Vassilakou, primátor Vídně Michael Häupl, prezident Evropské cyklistické federace Manfred Neun
Foto 2: Celý průběh konference zaznamenával filmový štáb.

Druhý jednací den byl věnovaný městské kultuře a roli cyklodopravy při formování veřejného prostoru ve městech. Do Vídně se proto sjeli starostové a místostarostové hlavních evropských metropolí jako jsou Kodaň, Stockholm, Mnichov, Bratislava či Gdaňsk. „Naším hlavním cílem je celková kvalita života ve Vídni,“ řekla náměstkyně primátora hostitelského města Maria Vassilakou s tím, že Vídeň by ráda do roku 2015 zdvojnásobila počet cyklistů na celkový podíl 10 %. „Město by mělo být místem, kde lidé chtějí žít, ne kde žít musejí,“ řekla k tomu Vassilakou, která sama používá své kolo k pravidelným cestám po Vídni.

Novinka: Primátoři hlavních evropských metropolí si dali schůzku na VeloCity foto 8

Přední řada (zleva): Wolfgang Dvorak (ředitel konference VeloCity), Per Ankersjö (náměstek primátora, Stockholm), Stephen Yarwood (primátor, Adelaide), Manfred Neun (prezident ECF), Maria Vassilakou (náměstkyně primátora, Vídeň), Michael Häupl (primátor, Vídeň), Jacques Garreau (viceprezident, Nantes Metropole), Milan Ftacnik (primátor, Bratislava)
Druhá řada (zleva): Jaroslav Vymazal (primátor, Jihlava), Maciej Lisicki (náměstek primátora, Gdaňsk), Hep Monatzeder, (náměstek primátora, Mnichov), Janez Kozelj (náměstek primátora, Ljubljana)

Na schůzku přijel také zástupce nově vznikající Asociace měst pro cyklisty, primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal, který vystoupil v hlavním sále vídeňské radnice. „Většina lidí mi říkala, že Jihlava cyklistickým městem není a nikdy nebude. Po mém nástupu do funkce jsme změnili přístup. Podařilo se nám prosadit vytvoření generelu cyklistické dopravy a jeho začlenění do celkového územního plánu. Důležité bylo také založení cyklistické komise.“ Po sedmi letech v Jihlavě existuje základní síť bezpečných cyklistických tras a počet cyklistů se každým rokem zvyšuje. „Nyní si již nikdo nedovolí říci, že Jihlava nemůže být městem pro cyklisty,“ uzavřel Jaroslav Vymazal.

Novinka: Primátoři hlavních evropských metropolí si dali schůzku na Velo-city foto 14 Novinka: Primátoři hlavních evropských metropolí si dali schůzku na Velo-city foto 15 Novinka: Primátoři hlavních evropských metropolí si dali schůzku na Velo-city foto 16

Foto 1: Jaroslav Vymazal s primátorem Vídně Michaelem Häuplem. Foto 2: Při podpisu memoranda měst přátelských k cyklistům.
Foto 3: S místostarostkou Vídně Marií Vassilakou.

Primátor Jihlavy, který je zároveň jedním z iniciátorů nově vznikající Asociace měst pro cyklisty, představil toto nové sdružení účastníkům konference. „Při výstavbě nové infrastruktury narážíme na řadu překážek především legislativní povahy. Proto jsme se dohodli s dalšími městy, že založíme asociaci, která by byla partnerem pro české zákonodárce.“ Asociace má sloužit také k výměně zkušeností mezi českými městy navzájem, stejně jako čerpání inspirace od zahraničních partnerů.

Novinka: Primátoři hlavních evropských metropolí si dali schůzku na Velo-city foto 17 Novinka: Primátoři hlavních evropských metropolí si dali schůzku na Velo-city foto 18 Novinka: Primátoři hlavních evropských metropolí si dali schůzku na Velo-city foto 19

Kromě vystoupení na konferenci absolvoval jihlavský primátor řadu jednání.

Setkání se účastnil také náměstek primátora německého Mnichova Hep Monatzer, který převzal cenu za přínos k propagaci cyklistiky. V posledních letech se městu podařilo zvýšit podíl cyklistů ze 7 na 14 %. „Naším záměrem bylo dát cyklistům prostor, který potřebují a z jízdy na kole udělat pohodný a jednoduchý způsob dopravy, i za cenu ubrání části prostoru automobilům,“ řekl Hep Monatzer ve svém vystoupení k účastníkům konference. Mnichov se však odlišil především svou výraznou propagační kampaní pro pozitvní image cyklistické dopravy.

Novinka: Primátoři hlavních evropských metropolí si dali schůzku na Velo-city foto 23

Náměstek primátora Mnichova Hep Monatzer (na snímku vlevo) převzal cenu za nejlepší propagační kampaň.

Další informace:

 

 

« seznam všech novinek

Aktualizace stránky: 11.4.2017  ▫  Publikováno: 16.6.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook