Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing
Logo rozcestník: Ceskojede.cz Logo rozcestník: Cyklokonference.cz
Logo rozcestník: Asociace Cyklomest Logo rozcestník: BESIP

Cyklostrategie 2013

Schválenou Cyklostrategii 2013 najdete zde  [ 3,24 MB] .

Seminář Česko jede se konal na veletrhu SPORT Life v Brně

8.11.2013
 

Zhruba stovka účastníků se sjela na další z pracovních setkání pod názvem Česko jede, které se konalo na Výstavišti v Brně. Cílem projektu Česko jede je sjednocení nabídky top cykloturistických tras pro domácí i zahraniční návštěvníky.

O společném postupu se na semináři domlouvali zástupci měst, krajů, destinačních agentur, turistických regionů, organizací státní správy a komerčních firem. Pod hlavičkou Česko jede se v první fázi prezentuje vytvoření sítě dálkových cyklotras. Ty se skládají z evropských EuroVelo tras, dále z národních a vybraných regionálních tras v celkové délce 5300 kilometrů. „Zatím nejsou všechny úseky hotové a dostatečně vybavené službami. Cílem je dobudovat tuto síť do roku 2020 i s pomocí využití eurofondů,“ řekl k tomu národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek.

Fotogalerie: Seminář Česko jede na veletrhu SPORT Life 2013 #4

Národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek. Foto: Radka ŽÁKOVÁ, www.cyklostrategie.cz

O propagaci dálkových tras v ČR by se v budoucnu měla starat s podporou Centra dopravního výzkumu, v.v.i., nově vzniklá organizace, která formou partnerských smluv spojí klíčové hráče na poli tohoto segmentu cestovního ruchu. Důležitými partnery, kteří k projektu Česko jede přispěli už v minulých letech, jsou Ministerstvo pro místní rozvoj a CzechTourism. S podporou státní správy tak bylo možné v uplynulých letech vydat metodiku značení dálkových cyklotras, která definovala proznačení tras logem stezky, včetně značení EuroVelo tras. Značka Česko jede se také díky agentuře CzechTourism v červnu tohoto roku prezentovala na mezinárodní konferenci Velo-city ve Vídni.

Fotogalerie: Seminář Česko jede na veletrhu SPORT Life 2013 #3

Za agenturu CzechTourism projekt podpořil ředitel odboru strategie a marketingové komunikace Marek Mráz. Foto: Radka ŽÁKOVÁ, www.cyklostrategie.cz

Účastníky semináře přivítal zástupce domácího Jihomoravského kraje, náměstek hejtmana Václav Božek, který představil novinky na území kraje, včetně proznačení 433 km tras EuroVelo č. 4, 9 a 13. Vybudování systému dálkových cyklotras může v budoucnu přinést nezanedbatelné příjmy. Celkový roční přínos cykloturistiky v rámci Evropské unie je 54 miliard eur. Jen v sousedním Německu se přidaná hodnota cykloturistiky odhaduje ročně na téměř čtyři miliardy eur. Cykloturistika vytváří velké množství nových pracovních míst, a to ve větším měřítku než ostatní obory. „Cyklotrasa není jen linka v krajině, ale také spousta služeb pro cyklisty, která mohou přinést pracovní místa v turistickém ruchu a tím i velkou přidanou hodnotu," doplnil Martinek. Evropské peníze může být snazší získat i proto, že unie navrhla zařadit dálkové cyklotrasy do systému dopravních tras TEN-T stejně jako silniční a železniční koridory. Aktuálně jsou za financování infrastruktury zodpovědné kraje a obce. „Je potřeba, aby toto zaštítil stát, případně nějaká národní organizace, jinak dálkové trasy nedoděláme,“ řekl Martinek. Konkrétní postup akčního plánu společně s připravovanými partnerskými smlouvami představila členka projektového týmu Česko jede Renata Šedová ze společnosti OHGS.

Fotogalerie: Seminář Česko jede na veletrhu SPORT Life 2013 #1

Na místo se sjela stovka účastníků. Foto: Radka ŽÁKOVÁ, www.cyklostrategie.cz

Nyní existuje v Česku jen málo konkurenceschopných produktů k těm, jaké mají nejen Rakousko, ale i Německo, Francie či Nizozemsko. „Zatím jsou to například Labská stezka, Cyklostezka Ohře, Greenways Praha - Vídeň, Vltavská stezka či Cyklostezka Bečva,“ uvedl viceprezident Evropské cyklistické federace Daniel Mourek, který pracuje pro Nadaci Partnerství. Posílení těchto značek, sjednocení jejich nabídky a vytvoření národního produktu, který by v konkurenci obstál s ostatními evropskými zeměmi, je úkolem Česko jede v následujících letech.

Další informace:

 

 

« seznam všech novinek

Aktualizace stránky: 10.4.2017  ▫  Publikováno: 8.11.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook