Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing
Logo rozcestník: Ceskojede.cz Logo rozcestník: Cyklokonference.cz
Logo rozcestník: Asociace Cyklomest Logo rozcestník: BESIP

Cyklostrategie 2013

Schválenou Cyklostrategii 2013 najdete zde  [ 3,24 MB] .

SFDI podpoří cyklistiku také v rámci programu zaměřeného na bezpečnost

29.5.2013
 
Novinka: 	SFDI vyhlásil druhé kolo pro podání žádostí v oblasti bezpečnosti a cyklistických stezek logo SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury změnil pravidla programu zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy tak, aby zahrnovala také opatření pro cyklisty.

Nově tak lze příspěvek poskytnout mimo jiné i na bezpečnostní opatření pro cyklisty v místech např. křížení s motorovou dopravou nebo tam, kde je nutné provoz cyklistů vést v souběhu s komunikací s vyšší intenzitou provozu motorových vozidel.

Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury schválil rozšíření pravidel v následující podobě:

ad B) Příspěvek lze poskytnout na akce investičního i neinvestičního charakteru týkající se:

úprav směřujících ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, resp. k bezpečné integraci pěší a cyklistické dopravy v hlavním a přidruženém dopravním prostoru – dopravní značení, dopravní bezpečnostní zařízení, SSZ, úpravy obrubníků, povrchů atd.
….

Tyto úpravy zahrnují například dopravní značení, dopravní bezpečnostní zařízení, světelné signalizační zařízení (SSZ), úpravy obrubníků, povrchů atd.

Další kolo pro podání žádostí podle nových pravidel bude vypsáno v září 2013, předpokládaná uzávěrka pro přijetí žádostí bude v lednu 2014.

 

 

« seznam všech novinek

Aktualizace stránky: 1.6.2013  ▫  Publikováno: 29.5.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook