Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing
Logo rozcestník: Ceskojede.cz Logo rozcestník: Cyklokonference.cz
Logo rozcestník: Asociace Cyklomest Logo rozcestník: BESIP

Cyklostrategie 2013

Schválenou Cyklostrategii 2013 najdete zde  [ 3,24 MB] .

SFDI schválil nová pravidla, zelenou dostaly cyklopruhy a cyklopiktokoridory

7.8.2013
 
Novinka: SFDI schválil nová pravidla, zelenou dostaly cyklopruhy a cyklopiktokoridory foto

V České republice bývá výstavba bezpečné infrastruktury ve městech většinu spojována jen s cyklistickými stezkami. Ty jsou ale drahé, jejich stavba je navíc spojená s dlouhou dobou realizace a náročnou projektovou přípravou. Cílem měst je tak hledat taková řešení, která zároveň zajistí bezpečný prostor pro cyklisty a zároveň uleví už tak napjatým městským rozpočtům. Na mnoha místech je mnohem efektivnější namalování cyklistického pruhu, jehož vyznačení stojí sedmkrát méně než nejlevnější cyklistická stezka. Od letošního roku to budou města jednodušší, a to díky novým pravidlům Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

SFDI pomáhal s financemi na cyklostezky od roku 2001 a významně tak pomohl řadě měst v jejich snaze o vytvoření bezpečných řešení. Za tuto dobu podpořil stavbu 432 úseků, a to celkovou částkou 1,3 miliardy korun. V průměru to tak ročně vychází na investice okolo 110 milionů korun. Dosavadní pravidla ale umožňovala investovat pouze do cyklistických stezek. Od letošního roku je nyní nově možné v rámci programu zaměřeného na bezpečnost financovat také cyklodopravu. Díky novým pravidlům SFDI bude tak možné postavit s pomocí fondu nejen cyklostezky, ale vyznačit také cyklopruhy, upravit výšku a tvar obrubníků nebo udělat změny v systému světel na křižovatkách. Dobrou zprávou je i zvýšení možného kofinancování na 85 %, místo původně platných 70 %.

Nové znění pravidel SFDI pro rok 2014 obsahuje i tuto podmínku:

ad B) Příspěvek lze poskytnout na akce investičního i neinvestičního charakteru týkající se:

....

úprav směřujících ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, resp. k bezpečné integraci pěší a cyklistické dopravy v hlavním a přidruženém dopravním prostoru – dopravní značení, dopravní bezpečnostní zařízení, úpravy obrubníků, povrchů, vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty, cyklopiktogramy atd.,

 

Další kolo pro podání žádostí podle nových pravidel bude vypsáno v září 2013, předpokládaná uzávěrka pro přijetí žádostí bude v lednu 2014.

 

 

« seznam všech novinek

Aktualizace stránky: 7.8.2013  ▫  Publikováno: 7.8.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook