Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing
Logo rozcestník: Ceskojede.cz Logo rozcestník: Cyklokonference.cz
Logo rozcestník: Asociace Cyklomest Logo rozcestník: BESIP

Cyklostrategie 2013

Schválenou Cyklostrategii 2013 najdete zde  [ 3,24 MB] .

Studenti chtějí bezpečné cesty a parkoviště u škol

20.9.2013
 
Novinky: Studenti chtějí bezpečné cesty a parkoviště u škol foto1

Studenti nejsou spokojeni se stavem pražské dopravy. Podle nich se přednostně buduje infrastruktura pro automobily a veřejnou dopravu a na cyklisty se často zapomíná. Chybí především cyklopruhy, bezpečné průjezdy křižovatkami a dobré možnosti parkování u škol a dalších institucí. Dvě stovky studentů se dnes vydaly se svými požadavky na kolech na pražský Klárov, kde prostřednictvím národního cyklokoordinátora Jaroslava Martinka předali své návrhy zástupci Ministerstva dopravy.

Studentské memorandum vznikalo během září, kdy studenti vybraných středních škol v Praze sbírali informace o cyklisticky problematických místech v okolí svého bydliště a školy. „Obsahuje popis dnešního nevyhovujícího stavu a zároveň několik návrhů na změny k lepšímu. Studenti upozorňují především na nedostatek cyklopruhů, cyklisticky nedořešené a tudíž nebezpečné křižovatky, nedostatečné řešení parkování pro kola či nedostatek zklidněných zón v centru města,“ říká Eva Šuchmanová ze sdružení Pražské matky. Studenti hlasují především pro řešení, která by cyklisty nepřesazovala na chodníky, ale začleňovala je celkové dopravy. "Každodenní cesty nás všech se kříží a je třeba učit se na nich pohybovat společně, nejen být vedle sebe," uvádí se ve studenském memorandu.

Novinky: Studenti chtějí bezpečné cesty a parkoviště u škol foto3 Novinky: Studenti chtějí bezpečné cesty a parkoviště u škol foto4 Novinky: Studenti chtějí bezpečné cesty a parkoviště u škol foto2

Foto: Štěpán HON

Národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek studenty v jejich úsilí podpořil: „Opatření, která studenti požadují, se v podstatě shodují s těmi, která jsme navrhli jako součást vládní cyklostrategie schválené letos v květnu. Doufám, že se potřebné legislativní změny podaří prosadit co nejdříve." Podle něj ke stejným závěrům docházejí jednotlivá města, která pod hlavičkou Asociace měst pro cyklisty chtějí změnám pomoci. Ministerstvo dopravy na místě zastupoval ředitel Odboru provozu silničních vozidel Josef Pokorný, který studentům poděkoval za jejich podněty a slíbil, že se je ministerstvo bude snažit uplatňovat při vytváření chybějící legislativy.

Velká studentská cyklojízda je již tradičním happeningem organizovaným v rámci Evropského týdne mobility u příležitosti mezinárodního Dne bez aut jako akce na podporu udržitelné dopravy a myšlenky městské cyklistiky. Probíhá v rámci vzdělávacích a osvětových aktivit sdružení Auto*Mat a Pražské matky, během nichž se žáci a studenti podílejí na zklidňování dopravy v okolí škol a získávají praktické dopravní návyky v duchu zdravé a šetrné mobility.

Další informace a odkazy

 

 

 

« seznam všech novinek

Aktualizace stránky: 23.9.2013  ▫  Publikováno: 20.9.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook