Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing
Logo rozcestník: Ceskojede.cz Logo rozcestník: Cyklokonference.cz
Logo rozcestník: Asociace Cyklomest Logo rozcestník: BESIP

Cyklostrategie 2013

Schválenou Cyklostrategii 2013 najdete zde  [ 3,24 MB] .

Uherské Hradiště zkouší českou novinku, víceúčelové pruhy mají chránit cyklisty

6.11.2013
 
Hradiště zkouší českou novinku: ubralo místo autům a přidalo cyklistům foto1

V zahraničí funguje úspěšně řada opatření, pro která zatím v české legislativě chybí opora. . Takovým příkladem jsou víceúčelové pruhy, které vytváří chráněný prostor pro cyklisty i na užších komunikacích, kam se klasické vyhrazené jízdní pruhy nevejdou. V Uherském Hradišti proto zkoušejí v testovacím provozu nové řešení, které by mělo netradiční cyklopruhy ověřit v praxi.

Nové cyklopruhy mohou cyklisté vyzkoušet v Hradišti na ulici Stará Tenice. Podle místostarosty města Zdeňka Procházky ulice má nové opatření otestovat v provozu, aby se mohlo stát součástí českých zákonů a norem: „Po dvou letech by měly být vyhodnoceny zkušenosti, následně by víceúčelové pruhy mohly být zapracovány do české legislativy“. Nové pruhy vznikly v rámci mezinárodního projektu Central MeetBike, do kterého se město zapojilo a který slouží ke sdílení zkušeností z Německa, Polska a Slovenska.

Klasické cyklopruhy často nestačí

V současnosti je možné ve vozovce vyznačit vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty (tzv. cyklopruh). Pro jeho umisťování však platí poměrně přísná pravidla, především je nutné počítat s relativně velkými nároky na prostor. Do jeho prostoru patří pouze jízdní kola, vozidla z přilehlých jízdních pruhů by do něj neměla zasahovat ani v zatáčkách. Výjimky, které jsou možné jen v několika konkrétních případech, vyjmenovává příslušný zákon. Protože však šířku takového jízdního pruhu přesně stanovuje na 1,5 m (v omezených podmínkách lze zúžit na min. 1,25 m) a pokud prochází kolem podélně parkujících automobilů, je nutné rozšířit jej na 1,75 m kvůli bezpečnostnímu odstupu, na mnoha místech se jednoduše takové opatření nevejde.

Řešení v Uherském Hradišti

Cyklopruhy v Uherském Hradišti jsou klasické vyhrazené jízdní pruhy, označené příslušnými svislými značkami a oddělené podélnou čarou – tento způsob je v Česku již ustálený. Cyklopruhy jsou však na této ulici vyznačeny na úkor šířky jízdního pásu, jehož šířka mezi cyklopruhy činí pouze 4,50 metrů. Vyhýbají-li se zde dvě rozměrnější protijedoucí vozidla, musí jedno nebo obě vjet do cyklopruhu. Při vjetí do jízdního pruhu se automobily řadí za projíždějící cyklisty, které při tom nesmí ohrozit ani omezit.

Takovéto užití cyklopruhů není zatím v Česku běžné a jeho legislativní ošetření není zcela vyjasněné. Proto je toto opatření na ulici Stará Tenice zřízeno v režimu zkušebního provozu.

Co je víceúčelový pruh?

Hradiště zkouší českou novinku: ubralo místo autům a přidalo cyklistům foto2

Řešení v Uherském Hradišti nejvíce ze všecho připomíná svým řešením víceúčelový jízdní pruh, jak je popsán v zahraniční legislativě. Víceúčelový jízdní pruh je na první pohled téměř „obyčejný“ jízdní pruh pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru, včetně shodných rozměrů. Vyznačit se ale může i v užších profilech s tím, že rozměrná vozidla mohou např. při vyhýbání částečně do víceúčelového pruhu zasáhnout.

Víceúčelový pruh je standardním řešením známým a používaným v mnoha evropských státech. Znají jej například v Rakousku (pod názvem „Mehrzweckstreifen“), v Německu (kde se skrývá pod názvem „Schutzstreifen“ nebo „Angebotsstreifen“), Nizozemí („Suggestivstreifen“), Velké Británii ( „advisory cycle lane“) nebo ve Švýcarsku („Kernfahrbahn“). Své místo má všude tam, kde není dostatek prostoru a cyklisté se tak mohou dostávat do svízelné situace, jako jsou například průjezdy podél nástupních ostrůvků, při řazení před křižovatkou, ošetřit může také průjezd jízdních kol křižovatkou.

I když mezi odborníky se o víceúčelových pruzích mluví již delší dobu a v zahraničí patří mezi běžná opatření, v českých podmínkách zatím hledáme jejich konkrétní podobu a podmínky, za kterých by se mohly objevit v naší legislativě. Zdeněk Procházka vysvětluje funkci nových opatření v rozhovoru, který vznikl během cyklistické exkurze po Uherském Hradišti.

 

Rozhovor se Zdeňkem Procházkou, místostarostou Uherského Hradiště

Rozhovor: Zdeněk Procházka: Foto 4 - VrtalováPokud vím, v poslední době v Hradišti vzniklo mnoho nových opatření pro cyklisty. Která byste jmenoval za všechny jako vybrané?
Je toho opravdu hodně. Město podporuje cyklodopravu dlouhodobě, první opatření vznikla počátkem devadesátých let. Nejsme na samém začátku, za námi už je dvacetiletá cesta. V posledních letech ale intenzita prací narůstá. Například v rámci projektu Central MeetBike jsme udělali některá opatření - jako jeden příklad za všechny bych uvedl zjednosměrnění Palackého náměstí a Hradební ulice včetně vybudování cyklopruhu. Ve Staré Tenici máme ve zkušebním provozu víceúčelový jízdní pruh, který preferuje taktéž cyklisty, před dokončením je instalace cykloboxů a chráněných parkovacích stání pro cyklisty.

Už tři roky město Uherské Hradiště zavádí do praxe zkušenosti z Německa, Polska a Slovenska. Mohl byste stručně shrnout hlavní závěry, které si město vzalo z této spolupráce?
Především jsme dostali příležitost podívat se, jak se buduje infrastruktura pro cyklisty ve střední Evropě. Nejvíc si ale cením toho, že nám v Německu ukázali, jak se při plánování uličního prostoru dívat na celý prostor jako na celek a začleňovat do něj všechny druhy dopravy.
To bylo pro mě osobně asi nejsilnější. Ale samozřejmě jsou tu i další zkušenosti. Jako zvlášť cenné vnímám to, že nám kolegové ukázali i to, co se u nich dlouhá léta dělalo špatně. V Německu se dlouho budovaly cyklostezky vedoucí mimo silnice. Postupně se ukázalo, že je mnohem lepší budovat cyklopruhy na silnicích a dát cyklisty tam, kam patří, tedy do řádného dopravního provozu.

Proč podle Vašeho názoru patří cyklisté na silnici?
Stačí se podívat na rychlosti. Průměrná rychlost cyklisty není 5-7 km/h, většina jich jezdí rychlostí kolem třicítky. Když tedy vedle sebe dáme cyklisty a chodce, kteří se pohybují pouze čtyřkilometrovou rychlostí, výsledkem bývají často vážnější kolize, jež jsou způsobeny právě rozdílem rychlostí. Když ale cyklistu zařadíme do normálního provozu, rozdíl ve městě je podstatně nižší. Rychlost aut ve městě bývá nižší, často bývá omezena značením na 30 km/h, ze zákona je to maximálně padesátikilometrová rychlost.
Na německých zkušenostech se také ukázal další fakt. Jejich srovnávací průzkumy vyhodnotily integrovaný provoz cyklistů jako podstatně bezpečnější. Cyklista schovaný za auty, který na křižovatce vjede automobilu do cesty, je podle těchto výzkumů až desetkrát více ohrožen než ten, kterého po celou dobu řidič vidí jet po souběžném cyklopruhu.

V Hradišti se tedy pracuje na integraci cyklistů …
Dostali jsme výhodu a můžeme využít zkušenosti, které přinesl v Německu dlouhodobý vývoj. Díky tomu můžeme porovnávat jednotlivé přístupy a využít závěry pro další rozvoj cyklodopravy. Myslím, že to je lepší než se v našich podmínkách tlačit do dlouhodobého zkoušení včetně důsledků, jako jsou nehody, zranění nebo dokonce smrt. Proč nepřevzít také negativní zkušenosti a použít je ve prospěch města? Jde hlavně o to, jak se vyhnout chybám, které nemusíme dělat.

Děkuji Vám za rozhovor.

Hradiště zkouší českou novinku: ubralo místo autům a přidalo cyklistům foto 3  Hradiště zkouší českou novinku: ubralo místo autům a přidalo cyklistům foto4

 

 

« seznam všech novinek

Aktualizace stránky: 3.12.2013  ▫  Publikováno: 6.11.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook