Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing
Logo rozcestník: Ceskojede.cz Logo rozcestník: Cyklokonference.cz
Logo rozcestník: Asociace Cyklomest Logo rozcestník: BESIP

Cyklostrategie 2013

Schválenou Cyklostrategii 2013 najdete zde  [ 3,24 MB] .

Základní učební materiál Cyklistické akademie si města dopíší sama

29.1.2014
 

V lednu odstartoval v České republice nový výukový program pod názvem Cyklistická akademie.

Na světě je jeho učební materiál, který je k dispozici nejen pro účastníky seminářů tohoto seriálu, ale pro všechny zájemce o zlepšení systému dopravy ve městech. Dokument s názvem Nepopsaný list papíru je vlastně návodem k tvorbě akčního plánu města. Soubor obsahuje především přehled strategických cílů a tématických oblastí, na které by se mělo město zaměřit. Název dokumentu „Nepopsaný list papíru“ odkazuje na fakt, že akční plán je vždy jedinečný a při jeho tvorbě se musí sejít všichni klíčoví partneři města.

Konkrétní témata jsou popsána v dokumentu nazvaném 40 lekcí cyklodopravy pro odborníky. Jednotlivé listy jsou přitom pouze vstupní branou a obsahují základní informace o daném tématu. Každá lekce dále obsahuje odkazy na podrobné informace na webu a další příručky, které jsou součástí Cyklistické akademie. 

„I když název by mohl napovídat, že se jedná pouze o opatření pro cyklisty, při tvorbě jsme dávali důraz na vyváženou pozornost jednotlivým druhům dopravy, která vytvoří stabilizovaný dopravní systém ve městech, kam cyklistická doprava prostě patří,“ říká koordinátor Cyklistické akademie Jaroslav Martinek.

Program připravilo Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., pod dohledem expertů z Technické univerzity v Drážďanech a ve spolupráci s Regionálním environmentálním centrem ČR, o.p.s. Vzdělávací program byl věnován Asociaci měst pro cyklisty.

Ke stažení:

Nepopsaný list papíru  [ 2,18 MB]

40 lekcí cyklodopravy pro odborníky  [ 25,45 MB]

 

« seznam všech novinek

Aktualizace stránky: 10.4.2017  ▫  Publikováno: 29.1.2014

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook