Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Milan Ftáčnik: Je čas změnit filozofii

5.7.2013
Rozhovor: Milan Ftáčnik: Je čas změnit filozofii foto 1

Primátor Bratislavy v sobě nezapře pedagoga, když výrazně a jasně představuje svoji vizi Bratislavy jako města pro cyklisty. Slovenská metropole, která se během uplynulých dvaceti let orientovala hlavně na osobní automobilovou dopravu, stojí podle jeho slov na rozcestí a vydává se novým směrem podobně jako další evropská města.

Setkali jsme se na VeloCity ve Vídni, která je největší odbornou konferencí na cyklodopravu v Evropě. Co si z ní odnášíte jako hlavní poselství zpět do Bratislavy?
Na této konferenci se Bratislava připojila k memorandu, které podepsali primátoři hlavních evropských měst nebo jejich zástupci. Já osobně jsem přesvědčený, že právě silná politická vůle je základní podmínkou pro zvyšování podílu cyklistické dopravy. Hlavní představitelé města musejí být přesvědčení, že toto je ta správná cesta.

Jaké závěry jste z toho udělal pro vaše město, tedy pro Bratislavu?
Text memoranda se přesně rýmuje s ambicemi Bratislavy. Přesně zvýšení podílu cyklistické dopravy jsme si totiž dali jako náš cíl pro toto volební období. Pro mě osobně bylo důležité, že jsme se shodli na textu, který má přesně stejnou ambici - zvýšit podíl cyklistické dopravy. Klíčové bylo, že sem na VeloCity přijeli hlavní hráči a společně jednali o tom, jakým způsobem to mohou uskutečnit a které cesty povedou nejlépe k cíli. Mluvili také o svých zkušenostech, co se jim podařilo dosáhnout ve svých městech a kde vidí potenciální problémy.

Mohl byste konkrétně pro vaše město říci, jaké další kroky plánujete uskutečnit v Bratislavě?
Jednoznačně hlavním úkolem pro nás bude infrastruktura. V současné době máme 120 kilometrů cyklotras. V porovnání s tím Vídeň, která se rozkládá na zhruba stejném území, má kolem 1 200 kilometrů cyklotras. Velké rezervy vidím především v tom, že musíme propojit cyklotrasy do souvislé sítě, aby se lidé dostali nejen za cyklovýlety z města ven, ale především uvnitř města na cestě do práce.
Naším prvotním úkolem je tedy dostat cyklisty do středu města. Bude to obtížně, jsou tam úzké ulice a málo místa, ale s tím se musíme nějak srovnat. Kromě budování dalších kilometrů cyklotras půjde o možnosti pro parkování kol a také městská půjčovna kol, která bude fungovat od příštího roku. To jsou tak stručně praktické cíle na nejbližší období.

Celkově ale musíme změnit celou filozofii. Bratislava v posledních 20 letech rozvíjela dopravu, která se orientovala v první řadě na automobily. My jsme přišli se změnou téhle filozofie, dnes je důležitá především podpora cyklodopravy, veřejné dopravy a pěších. Lidé to poslouchají, ale zatím tomu příliš nevěří. Dobré je, že v Bratislavě se to stalo společným cílem zastupitelstva a primátora. Přestože v jiných otázkách se často názorově rozcházíme, v případě dopravy jsme se dokázali shodnout a každým rokem zvyšujeme objem prostředků na budování cyklistické infrastruktury.

Rozhovor: Milan Ftáčnik: Je čas změnit filozofii foto 2

S místostarostkou Vídně Marií Vassilakou se setkal během setkání primátorů spojeného s podpisem tzv. Vídeňského memoranda za cyklistickou dopravu.

Jak vysoké jsou investice do cyklistické dopravy?
V prvním roce jsme začali velmi malou částkou 31 tisíc eur, to je v přepočtu asi 800 tisíc Kč. Po dvou letech jsme na částce 775 tisíc eur (tj. zhruba 20 mil. korun). Hodně tady pomohlo, že cyklistická doprava je společnou prioritou primátora a zastupitelů města. Předpokládám, že příští rok se ta částka ještě zvýší.

Po dvou letech by tedy výsledky měly být už viditelné v ulicích města. Jaká opatření jste v Bratislavě udělali?
Ono je to trochu složitější, od projektu k realizaci je poměrně dlouhá cesta. I když tedy máte vyčleněné prostředky v rozpočtu, zároveň musejí být připravené projekty k realizaci. Ale první výsledky už jsou vidět. Jako příklad bych uvedl, že v centru města se objevily piktogramy cyklistů. Jsou hlavně na místech, kde není možné vybudovat oddělenou cyklostezku ani pruh pro cyklisty. Symboly na vozovce určují směr pohybu cyklistů a chrání je.  Nejprve lidé nadávali, postupně si na to ale řidiči zvykli, začali se řadit více vlevo a cyklistům ponechali minimální prostor potřebný k průjezdu. Před námi je hodně práce, ale děláme konkrétní kroky a už za sebou máme také první výsledky.

Rozhovor: Milan Ftáčnik: Je čas změnit filozofii foto 4Během Vašeho vystoupení jste hovořil o spolupráci s neziskovými organizacemi pod názvem Cyklokoalícia...
Bezprostředně po mém zvolení město vytvořilo cyklokomisi, ve které byli zástupci všech organizací, které mají nějaký vztah k cyklistické dopravě. Jejím členem je samozřejmě také primátor. Někdy ho zastupuje cyklokoordinátor, který má na starosti praktické otázky ve vztahu cyklistické dopravě. Za cyklisty v komisi usedli zástupci z Cyklokoalície, která sdružuje neziskové organizace. Potom tu jsou zástupci jednotlivých městských částí Bratislavy, ministerstva dopravy, zástupce kraje, organizace, která má na starosti budování cyklotras (u nás se jmenuje Správa telovýchovných a rekreačných zariadení – STARZ) a potom samozřejmě městští úředníci.

Co je obvykle náplní schůzek bratislavské cyklokomise, co se nejčastěji projednává?
Díky cyklokomisi se práce posunula hodně dopředu. Návrhy jednotlivých opatření přinášejí obvykle zástupci cyklistů prostřednictvím Cyklokoalície. Právě oni vědí, kde je to nejvíc pálí. My se snažíme jejich potřeby pochopit a společně je pak přetavit do podoby projektové dokumentace a následně je uvést do života. Tohle je opravdu velmi dobrá zkušenost, kterou jsem udělal. Je to samozřejmě náročné, protože máte za jedním jednacím stolem kolem třiceti partnerů. Ty porady pak bývají dost dlouhé.

Řešíte také začlenění potřeb cyklistů například při opravách křižovatek?
Když přijde developer s nějakým projektem, obvykle má povinnost vybudovat jako součást toho projektu třeba chodník. Málokdy ale už ale myslí na to, jak součástí tohoto projektu udělat také přístup pro cyklisty. I toto řeší naše cyklokomise, kde se snažíme postupně spojovat existující cesty a postupně vytvořit síť cyklotras jako fungující systém.

Schůzek vaší městské cyklokomise se tedy vlastně účastní také někdo ze státní správy? Mluvil jste o zástupci Ministerstva dopravy…
Ano, našich zasedání se účastní národní cyklokoordinátor. Myslím, že tu dostává řadu podnětů pro svoji práci na národní úrovni. Slovenská vláda, podobně jako ta česká, schválila nedávno národní cyklostrategii. Je důležité, že vyjádřila záměr se touto otázkou zabývat a brát cyklodopravu jako rovnocennou dopravu. Třeba konkrétně na příkladu Bratislavy zatím mluvíme o podílu této dopravy na úrovni zhruba 1-2 %.

Máte už také nějaké měřitelné výsledky?
Dobrá zpráva je, že za poslední dva roky máme 50procentní nárůst počtu cyklistů. Cyklokoalícia provádí na vybraných místech pravidelná sčítání cyklistů, která tento nárůst prokázala. Pro nás, kteří se z cyklodopravy snažíme udělat prioritu, je to skvělá zpráva. Podle mého názoru cyklisté na tu snahu reagují a mám z toho radost.

Jezdíte Vy sám také na kole?
Před dvěma lety jsem se dal na běhání. Moji přátelé mě se snaží přemluvit, abych jezdil na kole do práce. Já osobně tedy do práce chodím pěšky, bydlím od magistrátu do 10 minut, s kolem by to bylo složitější. Po zkušenostech z VeloCity vážně uvažuji, že bych si koupil kolo. Když potom pojedu jednat třeba na Ministerstvo dopravy, nejel bych autem ale na kole. Vždyť například v Dánsku je úplně normální, že premiér nebo ministři jeho vlády jezdí do práce na kole. U nás to až tak běžné není. Máme ministry, kteří si vezmou kolo a pomáhají propagovat tyto myšlenky například během Evropského týdne mobility, kterýkoli jiný den ale jezdí autem. Když mám cestu někam dále, také si beru auto, ale třeba u nás v historickém centru Bratislavy máme všechno takové malé, tam by kolo bylo určitě mnohem efektivnější.

A budete mít na magistrátu prostor, kde kolo bezpečně zaparkovat? Jak to vypadá s parkováním v budově radnice?
Parkování na kola určitě máme, to byla snad první otázka od zástupců Cyklokoalície: Kde si mohu zaparkovat kolo, když přijedu na magistrát? Hned vedle radnice je parkování pod kamerou a s možností uzamčení. Pár měsíců to trvalo, protože jsme v samotném centru a máme historický palác, proto jsme chtěli také historický stojan.

Rozhovor: Milan Ftáčnik: Je čas změnit filozofii foto 3Na konferenci se představila také nová česká Asociace měst pro cyklisty, která má za úkol společně vystupovat za práva cyklistů. Máte obdobnou síť také na Slovensku?
S primátorem Jihlavy panem Vymazalem jsme jednali o možnosti, že by se Bratislava stala čestným členem této asociace. Toho si velmi vážíme. Společně bychom mohli hovořit především o problémech, které mají Česká a Slovenská republika v legislativní oblasti. Mohli bychom také hovořit o strukturálních problémech, které nám brání posouvat naše myšlenky kupředu. Příkladně my máme problémy se zástupci policie, která se vyjadřuje ke všem našim projektům. Nemyslím to nijak zle, ale taková je prostě realita, to dřívější myšlení ještě stále přetrvává. Policie často první pokus o nějaké opatření odmítne. Většinou za ní přijdeme znovu a snažíme se poslouchat jejich argumenty. Úkolem policie je chránit bezpečnost silničního provozu, to je v pořádku. Naším společným úkolem ale je přece také zabezpečení prostoru pro cyklisty. Myslím, že prostor je právě v legislativě, která by mohla tyto věci ošetřit přímo v normách nebo v zákoně.

Rádi bychom u vás v Česku zjistili, jaké problémy musí řešit vaše města a následně nastolili ty otázky také u nás na Slovensku. Rádi bychom si vaše myšlenky vypůjčili a také je předložili našemu zákonodárného sboru. Myslím, že bude užitečné spojit síly, potom se můžeme dostat k cíli rychleji.

Děkuji Vám za rozhovor.


Milan Ftáčnik (* 1956)

Současný primátor Bratislavy v minulosti pracoval jako vědecký pracovník a učitel na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Komenského. Po revoluci se stal poslancem Národní rady SR, v letech 1998–2002 byl ministrem školství. V komunální politice začal působit v roce 2006 jako starosta městské části Bratislava-Petržalka. V roce 2010 byl zvolený primátorem slovenské metropole Bratislava, zároveň pracuje jako zastupitel Bratislavského samosprávného kraje. Jeho koníčkem je kybernetika a umělá inteligence, konkrétně zobrazovací techniky v lékařství nebo urbanismu. Milan Ftáčnik je ženatý a má dvě děti. Další informace jsou k dispozice na osobní stránce www.ftacnik.sk.


 

Rozhovory jsou realizovány v rámci projektu Central MeetBike, prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

 

« další rozhovory

Aktualizace stránky: 29.7.2013  ▫  Publikováno: 5.7.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook