Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Peter Klučka: Slovensko směřuje k 10% podílu cyklodopravy

3.9.2013
Rozhovor: Peter Klučka: Slovensko směřuje k 10% podílu foto1 cyklodopravy

Nová slovenská cyklostrategie, která byla přijatá 7. května tohoto roku, požaduje jako jeden z prvních kroků vytvořit místo národního cyklokoordinátora na Slovensku. V kuloárech se v této souvislosti nejčastěji skloňuje jméno Petera Klučky, který pracuje pro slovenské ministerstvo dopravy a kterého na toto místo od 1. 8. 2013 jmenoval ministr dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR.  V průběhu našeho rozhovoru jsem pochopila, proč se právě tento muž stal hlavním představitelem cyklistické kultury na Slovensku.

V Česku byla Cyklostrategie (pozn. red. – vláda schválila dokument 22. května 2013) postavená na základě zkušeností z měst. Právě města, která mění dlouhá léta zažitý pohled na systém dopravy, se potkávají často s překážkami, které nemohou řešit sama a potřebují k tomu oporu ze strany státu. Jaké to bylo na Slovensku?

U nás na Slovensku pracovaly na cyklostrategii hlavně neziskové organizace. Vláda jí pak schválila jako strategický dokument do roku 2020. Cyklostrategie vznikala ne od klotových rukávů směrem dolů, ale opačným směrem. Vždyť kdo by o tom měl vědět víc, než právě cykloaktivisté, kteří na kole jezdí za každého počasí.

S jakým ohlasem se nová Cyklostrategie na Slovensku setkala?

U nás na Slovensku vnímám jasnou podporu této oblasti. Vláda ve svém programovém prohlášení jednoznačně podpořila nemotorovou dopravu. Vnímám nejen vůli ze strany ministerstva dopravy a ostatních relevantních resortů, ale také místních samospráv a k tomu je tu podpora zdola, od neziskových organizací, od třetího sektoru. Přicházíme do velmi vhodné doby.

Navíc se u nás na Slovensku rozbíhá první projekt integrovaného dopravního systému v Bratislavském kraji. To jsou spojité nádoby. U vás v České republice to máte už mnoho let, u nás se s tím zatím začíná. Podpora veřejné, nemotorové a cyklistické dopravy spolu velmi úzce souvisí.

Vy sám pracujete na Ministerstvu dopravy. Jaká je vaše pozice?

Ministerstvo dopravy má v resortu také regionální rozvoj a výstavbu.  Jako národní cyklokoordinátor jsem organizačně začleněný do Institutu strategie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálního rozvoja SR, který spadá přímo pod kancelář pana ministra. Každý den jezdím do práce na kole, ve volném čase se aktivně věnuji dálkovému běhu.

Rozhovor: Peter Klučka: Slovensko směřuje k 10% podílu foto4

S českým národním cyklokoordinátorem Jaroslavem Martinkem.

Co považujete za nejdůležitější v následujícím období? Jaké hlavní kroky musí Slovensko udělat?

Přestože říkám, že o peníze jde až v první řadě, já osobně dávám hlavní důraz na změnu myšlení. Není důvod, aby to, co funguje na jedné straně řeky Moravy, nefungovalo také na druhé straně. Rádi se od vás budeme učit.

Rozhovor: Peter Klučka: Slovensko směřuje k 10% podílu foto2Má slovenská cyklostrategie také nějaké cíle, které by se daly přesně změřit, nějaké indikátory?

Hlavním cílem je změna přijímání cyklistů ze strany veřejnosti a uznání cyklistické dopravy jako integrální a rovnoprávné součásti celkové dopravy. Samozřejmě tu jsou nastaveny i jasné indikátory. Směřujeme k 10procentnímu podílu cyklistů v roce 2020. Pro představu, Slovensko má dnes v průměru maximálně 2 procenta cyklistů.

Některá česká města se mohou směle srovnat s těmi dánskými nebo holandskými, města jako Pardubice, Hradec Králové nebo Uničov mají okolo 20 nebo dokonce 30 procent cyklodopravy. Na druhou stranu, například v Praze je podíl cyklistické dopravy někde na úrovni 2 %. To je velký rozptyl, v každém městě jsou potřeba úplně jiná opatření.

Neumím si představit, že by jakákoli opatření bylo možné provádět bez potřebného financování, ať už je to na městské, regionální nebo státní úrovni. Ať už jde o financování infrastruktury, školení nebo rozvoje cykloturistiky.

Na Slovensku musíme myslet na nové evropské programové období 2014-2020. Naše nová cyklostrategie počítá s příjmy z evropských fondů, měla by tu být výrazná možnost čerpání pro další programové období. Stejně tak obsahuje cyklostrategie nástroje k financování opatření, aby se to v dobrém slova smyslu v hlavách úředníků usadilo.

V ČR je hodně populární cykloturistika. Kam byste pozval návštěvníky z Česka na výlet, kde jsou podle Vás nejhezčí místa?

Já pocházím z Bratislavy, žiju tady už 59 let. Proto mě těší, že se můžeme pochlubit možnostmi cykloturistiky podél Dunaje. Hezké trasy začínají už od řeky Moravy. Po dunajské hrázi můžete přijet do Bratislavy a dále až do Budapešti. Tady všude je nížina, vhodná k nenáročným výletům s rodinou.

Na středním Slovensku je pak hezké okolí Banské Štiavnice, tady je zajímavý projekt „Bajkom k tajchom“. Tajchy jsou vodní nádrže, které dodávaly energii do báňských zařízení. Dnes jsou okolo tajchov stále stará zařízení, která se používala už ve středověku. Skupina nadšenců upravila trasy pro kola.

A konečně třetí oblast, kterou bych doporučil, je gotická stará cesta pod Tatrami, kde jsou nádherné církevní památky. O tuto oblast mají zájem hlavně návštěvníci z Německa. Nechtějí sem jezdit autobusy, spíše preferují půjčit si na místě kola a projet si trasu sami.

Děkuji Vám za rozhovor.

Rozhovor: Peter Klučka: Slovensko směřuje k 10% podílu foto3

 

Rozhovory jsou realizovány v rámci projektu Central MeetBike, prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

 

« další rozhovory

Aktualizace stránky: 3.9.2013  ▫  Publikováno: 3.9.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook