Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Rozhovor: Eva Štauderová a Martin Habuda: Chceme do Zlína dostat víc cyklistů

24.8.2011
Rozhovor: Zlín: Eva Štauderová - Foto: Jitka Vrtalová

Co se vám vybaví, když se řekne Zlín? Bývalý Gottwaldov a Baťovy závody nebo turisticky zajímavý kout východní Moravy? Metropole Zlínského kraje má ale v současnosti také ambice stát se „městem cyklistickým“. Zlín se jak jeden z prvních přihlásil k podpisu Uherskohradišťské charty. O podmínkách pro cyklisty a o nejbližších plánech hovoří náměstkyně primátora Eva Štauderová a městský cyklokoordinátor Martin Habuda.

Eva Štauderová: Chceme napravit resty z minulosti

Zlín jako jedno z prvních měst podepsalo Uherskohradišťskou chartu. V čem podle vás tkví význam tohoto dokumentu?
Cítíme jako velký rest z minulosti, že Zlín nemá dostatek cyklistických stezek a tras. Doufáme, že s pomocí národního cyklokoordinátora se nám podaří dostat do Zlína více cyklistů. Charta nastavuje určitý standard, kterému bychom se chtěli přiblížit.

Máte nějaký vzor v ČR nebo v zahraničí?
Nemusíme chodit pro příklady daleko – právě v nedalekém Uherském Hradišti mají cyklostezek mnohem více. Pokud jde o Evropu, Zlín má partnerské město Groningen, které patří mezi cyklistickou špičku.

Jaký je v současnosti podíl cyklistické dopravy ve Zlíně?
Upřímně řečeno, takový průzkum město zatím neprovádělo. Můžeme pouze odhadovat, že ve srovnání s ostatními stejně velkými městy je podíl cyklistické dopravy ve Zlíně nižší.

Jaký je váš cíl, pokud jde o cyklistickou dopravu?
Rádi bychom zvýšili počet cyklistů ve městě. Jde nám o to, aby se lidé hýbali, a to nejen o víkendech, ale aby kolo brali jako běžnou součást života a další dopravní prostředek, kterým budou šetřit životní prostředí.

Rozhovor: Zlín: Eva Štauderová se sešla s národním cyklokoordinátorem Jaroslavem Martinkem - Foto: Jitka VrtalováMůžete nastínit nejbližší kroky, které by měly vést k tomuto cíli?
Vytvořili jsme pracovní skupinu, která by neměla být politická, ale odborná. Věci by se měly pohnout dopředu a my bychom měli být připraveni na okamžik, kdy budou vyhlašovány nějaké projekty. V tu chvíli bychom měli mít vydané minimálně územní rozhodnutí.
V pracovní skupině jsou zastoupeni lidé z městského úřadu, kteří se zabývají investicemi, městský architekt, dopravní odborníci, také zástupci Policie ČR, zástupců hendikepovaných, odborné veřejnosti i samotných cyklistů. Jednoduše snažili jsme se vytvořit pracovní tým všech, kteří mají k cyklistice co říci. V rámci pracovní skupiny jsme si vytvořili tři páteřní osy v rámci Zlína, které bychom rádi dále rozvíjeli. Jde o osy Zlín-Otrokovice, Zlín-Vizovice třetí osou je napojení Lešné. Pokud bychom stihli zvládnout dobudovat tyto tři směry, byl by to úspěch úspěchů.

Nakonec jedna osobní otázka. Přijedete vy sama občas na kole do práce?
Přiznám se, že do práce na kole nejezdím, ale je to dáno podmínkami. Jednak jsem většinou obtěžkaná kabelkou, počítačem a k tomu nějakými dokumenty, a také bych musela jet po trase, kde je cyklostezka jen částečně. Takže bych musela najet i na rušnou komunikaci mezi auta, a to se trochu bojím.

Děkuji vám za rozhovor.

(Jak paní náměstkyně slíbila během následného jednání, pořídí si nové kolo a zkusí na něm absolvovat cestu do práce v rámci testování podmínek pro cyklisty).

Habuda: Uherskohradišťská charta byla důležitým impulsem

Rozhovor: Zlín: Martin Habuda - Foto: Radka ŽákováJak dlouho pracujete jako městský cyklokoordinátor?
Rada města Zlína mě jmenovala den před Národní cyklokonferencí (pozn. red.: to znamená 30. 5. 2011).

Co je náplní vaší práce?
Mám za úkol zabezpečovat činnosti, které vyplývají z podpisu Uherskohradišťské charty, zejména připravit pracovní skupinu, koordinovat její činnost a připravovat podklady pro jednání Rady. Mým úkolem je také koordinovat přípravu projektů k rozvoji cyklistické dopravy.

Vy jste nejenom městský cyklokoordinátor, máte na starosti i další úkoly. Kolik času věnujete cyklistické dopravě?
Jsem poměrně hodně zaneprázdněný a nestíhám všechny činnosti tak, jak bych si sám představoval. V současné době věnuji cyklodopravě odhadem zhruba 30 až 40 % svého pracovního času.

Vypadá to, že Uherskohradišťská charta byla přímým impulsem pro zřízení pozice cyklokoordinátora ve Zlíně. Souhlasíte?
Naprosto jednoznačně.

Co podle vás Zlínu nejvíce chybí, aby se stal „městem cyklistickým“?
Nejvíce chybí dobudování páteřní městské cyklotrasy. Současně bude nutné zpřístupnit cyklistům ostatní komunikace bezpečnou formou, to znamená zklidnit dopravu, umožnit jim jízdu v protisměru jednosměrných komunikací, doplnit cyklopruhy tam, kde je to možné z hlediska prostoru a bezpečné pro cyklisty.

Co by bylo třeba změnit v organizaci městského úřadu? Za konkrétními změnami stojí vždy konkrétní lidé...
Je potřeba nastartovat činnost pracovní skupiny. Ta začne fungovat v průběhu srpna. Všechna rozhodnutí o dopravě by měla být zahrnovat řešení pro cyklisty. Cyklodoprava by neměla být zvažována odděleně od ostatní dopravy, ale jako rovnoprávná součást. Při všech rekonstrukcích veřejného prostoru by se například měl vždy někdo vyjádřit také z hlediska cyklistické dopravy.

Držíme palce, aby to Zlínu vyšlo. Děkuji vám za rozhovor.

 

Rozhovory jsou realizovány v rámci projektu Central MeetBike, prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

 

« další rozhovory

Aktualizace stránky: 11.4.2017  ▫  Publikováno: 24.8.2011

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook