Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing
Logo rozcestník: Ceskojede.cz Logo rozcestník: Cyklokonference.cz
Logo rozcestník: Asociace Cyklomest Logo rozcestník: BESIP

Cyklostrategie 2013

Schválenou Cyklostrategii 2013 najdete zde  [ 3,24 MB] .

Smart Cities 01-14

Autor:

Smart Cities 01-14

První letošní číslo časopisu Smart Cities je věnované práci s daty.

Obsah:

Úvodník
Vize
Desatero chytrého města – rozhovor s místostarostkou města Vídně Marií Vassilakou

 

SMART CITY
Prišiel čas na zmenu?
Strategický prováděcí plán SIP chytrých měst
Britové zbrojí na smart cities
Pohled britského konzultanta:


CITY DATA
Otevřená data uspoří miliardy
OPEN DATA ve Vídni
Společně otevíráme data
HELSINKI – etalon přístupu k otevřeným datům
Informační dopravní systém versus otevřená data
Big data – co to je?


CITY PARK
Parkovací politiky v městech ČR
Progresivní Karlovy Vary a systém chytrého parkování


CITY ARCH
Urban Observatory
BAM
Kulturní stanice
Několik poznámek k utváření obytného prostředí vesnice
Jak vytvořit a spravovat živé město v podmínkách nové ekonomiky? I na to odpoví červnový festival re
7 × PRO architektonické soutěže


CITY BRAND
Vídeň má v Evropě ten nejlepší zvuk
Pardubice mají poklad


CITY PUNK
Spacehive pomáhá komunitám při transformaci místních veřejných prostor
Trocha punku v rekreačním Brighton a Hove
Pojišťovny mohou nalézt nové příležitosti a výzvy


CITY LIFE
Vzdělávací program Cyklistická akademie
Cyklostezky na protipovodňových hrázích – spojení přání s nutností


Smart Cities 01-14  [ 9,38 MB]
 

 

 

« seznam všech článků

Aktualizace stránky: 1.2.2014  ▫  Publikováno: 1.2.2014

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook