Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing
Logo rozcestník: Ceskojede.cz Logo rozcestník: Cyklokonference.cz
Logo rozcestník: Asociace Cyklomest Logo rozcestník: BESIP

Cyklostrategie 2013

Schválenou Cyklostrategii 2013 najdete zde  [ 3,24 MB] .

Vedení cyklistů okružními křižovatkami

Autor:

Výzkumný projekt „Bezpečnost návrhových prvků pro cyklistickou dopravu“ (akronym ROCY) byl řešen v letech 2009 - 2010 Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. společně s Českým vysokým učením technickým v Praze, Fakultou dopravní. Projekt byl financován Ministerstvem dopravy v rámci programu „Podpora realizace trvale udržitelného rozvoje dopravy“.

Výsledkem projektu je návrh na doplnění legislativních a technických předpisů týkajících se zavedení víceúčelového jízdního pruhu do praxe a volby vhodného způsobu vedení cyklistů okružní křižovatkou. V tomto článku se budeme věnovat pouze problematice vedení cyklistů okružními křižovatkami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« seznam všech článků

Aktualizace stránky: 24.8.2011  ▫  Publikováno: 18.8.2011

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook