Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Výzkum
Úvodní slovo, video

Výzkumné aktivity jsou neodmyslitelnou součástí podpory cyklistické dopravy v ČR, ať už v úrovni transferu zahraničních poznatků do českých podmínek, získáváním dat, monitorováním nejlepších, ale i nejhorších příkladů. Celý výzkum pak směřuje ke stanovení vhodných doporučení a opatření, které by se měly zavést do praxe.

Na tomto místě najdete průběžné výsledky současných dvou výzkumných projektů, které jsou realizovány v rámci Národního programu výzkumu MD (SONDA - „Stanovení principů a metod rozvoje cyklistické dopravy a infrastruktury“, ROCY - Bezpečnost návrhových prvků pro cyklistickou dopravu“), v rámci výzkumného záměru MD (Mapování cyklotras), ale i s výsledky výzkumu občanského sdružení Oživení (Potenciál cyklistiky v Praze).

Cyklodata: VýzkumV archivu se pak můžete seznámit se staršími výzkumnými úkoly, jako např. s projektem ŠANCE, který definoval základní nástroje pro zlepšení podpory cyklistické dopravy. Dále také s projektem CYCLE21, který analyzoval základní potřeby budování cyklistické infrastruktury a nebo s projektem, který analyzoval silné a slabé stránky politik BYPAD-Platform krajů a definoval doporučení pro jejich zkvalitnění.

Společně s výzkumnými institucemi z Nizozemska, Belgie a Itálie je Česká republika prostřednictvím Centra dopravního výzkumu, v.v.i. zapojena do výzkumného projektu SAFECYCLE, který se zabývá využitím informačních technologií pro zvýšení bezpečnosti cyklistů.

Všechny řešené výzkumné projekty a výzkumné záměry jsou pravidelně zveřejňovány a postupovány do centrální evidence projektů a záměrů, spravovaných Radou vlády ČR pro výzkum a vývoj. Rovněž výsledky výzkumu jsou zpracovávány pro Centrální evidenci výsledků výzkumu (CEV), spravovanou rovněž výše uvedeným poradním orgánem vlády a zpřístupňované podobně jako projekty a záměry v internetové síti pro všechny zájemce.

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 1.9.2011

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook